Ne damo niški aerodrom!

Republička vlast želi da uzme Aerodrom Konstantin Veliki za sebe!
Gradsko veće usvojilo je “preporuku” Vlade Srbije da Niš prenese imovinu, osnivačka prava, sertifikate i ugovore Državi. 

Odakle pravo gradskim čelnicima da našu imovinu besplatno ustupaju državi? 

Tražimo od odbornika Grada Niša, koji zastupaju interese Nišlija, da na sledećoj sednici NE USVOJE predlog Gradskog veća o poklanjanju aerodroma državnoj vlasti!

Takože, tražimo SMENU:

- Trenutnog Gradonačelnika Niša Darka Bulatovića, inače postavljenog iz Beograda i
- Svih trenutnih članova Gradskog veća Grada Niša.

potpisi i podeli!