Neleisk sokt blekiui

Dabar yra tas laikas, kai reikia susivienyt, dabar, yra tas laikas, kai turi baigtis neapykanta tarp rasių, dabar, yra tas laikas, kai Blekis turi nustot šokt!