Ojamo mine opening for all divers

English version below!

Hyvät Lohjan kaupungin edustajat,

Tämän vetoomuksen allekirjoittajat edustavat ryhmää suomalaisia ja kansainvälisiä sukeltajia, jotka ovat kiinnostuneita sukeltamisesta Lohjan Ojamon kaivoslammella ja haluavat Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:lle oikeuden järjestää siellä sukellustapahtumia.                                                                                   Yhdistyksen tavoite on tarjota oikeudenmukaisesti ja avoimesti kaikille sukeltajille mahdollisuus sukeltaa Ojamon kaivoksessa kansainvälisten sukellusstandardien mukaisesti.

Ojamon Tekniikkasukeltajat ry, on voittoa tavoittelematon sukellusyhdistys, joka edustaa yhtä suurinta suomalaista tekniikka- ja luolasukellusyhteisöä.  

 

Dear representatives of the city of Lohja,

The signatories of this petition represent a group of Finnish and international divers who are interested diving at the Ojamo mine in Lohja and want Ojamon Tekniikkasukeltajat ry association to have the right organize diving events there. The aim of the association is to offer a fair and open opportunity for all divers to dive at the Ojamo mine in accordance with international diving standards.

Ojamon Tekniikkasukeltajat ry is a non-profit diving association that represents one of the biggest Finnish technical and cave diving community.


Petri Laaksonen / Ojamon Tekniikkasukeltajat ry / Puheenjohtaja    Contact the author of the petition