Pelasta Vartiosaari! - Save Vartiosaari!

Kaavoituksen uhkaama Vartiosaari säilytettävä luontokeitaana

Save Vartiosaari from threat by Helsinki City planners – details in English below

 

Itä-Helsingin sisäsaaristossa sijaitseva Vartiosaari on luonnoltaan ja kulttuurimiljööltään ainutlaatuinen, monipuolinen ja erinomaisesti säilynyt. Saari tarjoaa mahdollisuuden saaristoluonnosta ja hiljaisuudesta nauttimiseen keskellä pääkaupunkia, mikä on maailmanlaajuisestikin poikkeuksellista.

Saaren tulevaisuutta ei silti ole turvattu, vaan sen kohtalosta päätetään syksyllä 2013 vahvistettavassa Uudenmaan maakuntakaavassa ja sen ohjausta seuraavassa Helsingin yleiskaavassa. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on laatinut Vartiosaaren tulevaisuudesta kolme hahmotelmaa. Vaihtoehtoihin kuuluvat virkistyskäyttö tai asuminen. Kaikissa vaihtoehdoissa saari liitetään silloilla mantereeseen. Vaihtoehtojen pohjalta laaditaan saaren jatkosuunnittelua ohjaavat suunnitteluperiaatteet. Kaavoittajat ovat julkisesti myöntäneet, etteivät ole edes harkinneet sillatonta vaihtoehtoa ja vesibussiliikenteen kehittämistä. Myöskään siltojen rakentamisesta koituvia kustannuksia ei ole laskettu ja verrattu niitä vesibussiliikenteen kustannuksiin.

Museovirasto on luokitellut Vartiosaaren vanhoine huviloineen valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon (muun muassa Esplanadin ja Suomenlinnan rinnalle). Myös saaren luonto on hyvin monimuotoista vaihdellen rehevimmistä karuimpiin biotyyppeihin. Saaressa on Suomen ainoa tunnettu rantaruttojuuriesiintymä ja harvinaislaatuinen kotkansiipilehto. Vuonna 2003 ja 2012 tehdyissä kartoituksissa Vartiosaari on luokiteltu ykkösluokan lepakkoalueeksi, mikä tuo sen kansainvälisten suojelusopimusten piiriin. Kaavoittajat väittävät, että saaren rakentamista puoltavissa vaihtoehdoissa on otettu huomioon luonnonarvot sekä olemassaoleva rakennusperintö. On kuitenkin vaikeaa nähdä, miten sellainen olisi todellisuudessa mahdollista.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että

  • Suojellut kasvit, eläimet ja rakennukset otetaan huomioon kaavaa valmisteltaessa.
  • Vartiosaari kaavoitetaan luonnonarvoja ja olemassa olevaa rakennusperintöä kunnioittaen kaikkien ulottuvilla olevaksi virkistysalueeksi.
  • Saaren seudullista ja kansainvälistä virkistysarvoa on edistettävä kehittämällä vesibussiliikennettä nykyistä toimivammaksi ja lisäämällä saaren yleistä tunnettavuutta.

 

Vartiosaari in the eastern archipelago of Helsinki gives tens of thousands of visitors every year an opportunity to get away from it all, while staying within the city limits of Europe’s fastest growing capital. They find a lively place, which has remained uniquely preserved in both its natural and cultural environment for the past decades.

The future of Vartiosaari is uncertain because the spatial plan by Finland’s Uusimaa Regional Council and the Helsinki City plan are currently under revision. The planning committee of Helsinki City has developed three scenarios for future development. Each of these includes a bridge on the eastern and western side of the island and two of the options envisage turning Vartiosaari into a housing suburb. These scenarios completely ignore the facts of water transport around the island and the costs for taxpayers of the bridges are unclear. They also ignore important facts and recommendations made by detailed scientific studies which the city itself has commissioned of the island's animal and plant wild life and the cultural significance of its historic villa environment.

An estimate based on the visitor numbers of only the major associations whose members use Vartiosaari reveals that at the very least 10 000 Citizens of Helsinki and people from around the world each year visit the island, in all seasons. They visit their private or their associations’ cottages, they come to cultivate their fields in spring, get married, worship at the forest church and dance the night away in summer, pick mushrooms & berries in autumn, ski, skate and sled in winter time. In all seasons they come to see art exhibitions and concerts, explore the island’s guided nature path, or simply sit in silence to enjoy the breathtaking views from Viking Hill. This has not gone unnoticed: The museum department of Helsinki City has declared Vartiosaari in its entirety as a “Built Cultural Environment of National Significance”. The nature path of Vartiosaari in 2005 won the prize for ‘Best Nature Path in Finland”. Plant biologists and bat researchers have studied and confirmed the presence of many rare and protected species on the island.

We, the undersigned demand that

  • the protected status of buildings, plants and animals located on Vartiosaari is taken into account by the planning authorities.
  • Vartiosaari is planned as a recreational area open to everyone.
  • Vartiosaari’s local and international recreational value is developed by making the existing water bus connection more regular and by promoting the unique value of the island more widely.

 

Translation for those who sign:

Etunimi - First name
Sukunimi - Last name
Paikkakunta - Place of residence
Maa - Home country, e.g. 'Saksa' for Germany, 'Iso Britannia' for UK
Sähköpostiosoite - e-mail
Näytetäänkö allekirjoituksesi kaikille? -  Can your signature be seen publicly? Select 'ei' - no or 'kyllä ' - yes
Then click: Allekirjoita addressi - Sign petition
And the final sentence states that your e-mail will not be visible nor shared with others.

Pelasta Vartiosaari ryhmä - Save Vartiosaari group    Contact the author of the petition