penempatan ismp fasa 2

HANYA ISMP FASA 2 SAHAJA DIMINTA MENGISI PETISYEN INI..

 

ISI UNTUK SESIAPA YANG DAPAT RESPOND BEGINI SETELAH CEK KEPUTUSAN::

MAKLUMAN :

Penempatan anda pada Fasa Kedua.
Sila layari portal KPM (www.moe.gov.my) 
dari semasa ke semasa untuk maklumat lanjut

 

SELAIN DARIPADA INI DIMINTA JANGAN MENGISI PETISYEN INI...