Peticija proti noveli Zakona o visokem šolstvu

Peticija proti noveli Zakona o visokem šolstvu in degradiranju visokega šolstva

 

Vlada je z novelo Zakona o visokem šolstvu prestopila vse meje dopustnega. Že z rebalansom proračuna je vzela Univerzi v Ljubljani dobrih štirinajst milijonov evrov. Rektor UL je zelo jasno povedal, da "univerza preprosto nima možnosti, da bi ta denar kompenzirala," obenem pa opozoril, da dodatnega denarja na slovenskem trgu ne bo mogoče dobiti, prav tako pa ne bo mogoče pridobiti dodatnega denarja iz evropskih sredstev, saj so že dosegli zgornjo mejo.

Takšno zmanjšanje sredstev pomeni odpuščanje visokošolskih učiteljev, zapiranje fakultetnih oddelkov in veliko večjo obremenitev tistih, ki bodo službo obdržali. Vse to skupaj pomeni drastičen padec kvalitete študija. Poleg vsega tega UL za izvedbo druge bolonjske stopnje potrebuje več kot deset milijonov evrov, ki ji, čeprav so bili z bolonjsko reformo predvideni, niso bili nakazani. Pod finančnimi pogoji, ki jih je vzpostavil letošnji rebalans proračuna, je izvedba študija na drugi bolonjski stopnji nemogoča brez uvedbe šolnin.

Novela Zakona o visokem šolstvu daje zakonsko podlago za izvedbo zgoraj omenjenih ukrepov, ki so posledica zmanjšanja državnih sredstev za javne univerze. Trenutno veljavni Zakon o visokem šolstvu namreč preprečuje takšne ukrepe, saj določa zgornji obseg pedagoških obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Vlada želi prisiliti javne univerze v združevanje programov, odpuščanje učiteljev in sodelavcev ter povečevanje njihovih pedagoških obremenitev, čeprav je razmerje med številoma študentov in pedagoških delavcev na UL že zdaj tretje najslabše v OECD. Vlada želi degradirati javne univerze v nizkocenovne in napraviti prostor za zasebne visokošolske zavode, ki bi bili povezani z vladajočo stranko.

Novela zakona bi omogočila tudi vladni prevzem neodvisne Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), saj narekuje, da imenuje veliko večino članov te agencije kar vlada sama. Agencija je pomembna zlasti zato, ker določa merila za akreditacije (novih) študijskih programov, obenem pa presoja smotrnost ustanovitve novih fakultet in univerz. Potrditev novele v Državnem zboru bi določenim posameznikom, povezanim z vladajočo stranko, omogočila ustanovitev univerz v Novem mestu, na Savinjskem in Gorenjskem.

 

Iz teh razlogov pozivamo poslanke in poslance Državnega zbora, da zavrnejo novelo Zakona o visokem šolstvu.