Peticija proti šolninam na vseh stopnjah študija

Včeraj, 18. aprila 2011, je Upravni odbor Filozofske fakultete kljub nasprotnemu stališču Senata potrdil cenik za leto 2011/12. V njem je predviden 30% dvig šolnin za študij na tretji stopnji, z 8.100€ na 10.500€!

UO FF je obenem ustanovil komisijo za proučitev zahteve Oddelka za prevajalstvo, ki želi z izgovorom, da gre za nadstandardni program, uvesti šolnino na drugi stopnji rednega študija tolmačenja. Sprejetje predloga bi bilo precedens, ki lahko sproži plaz podobnih zahtev na drugih oddelkih!

Odločitve, ki se obetajo, so le del ukrepov, ki že omejujejo dostop do študija na tretji stopnji. Vse tri javne univerze so na podlagi predpisov, sprejetih na MVZT, uveljavile “Inovativno shemo za sofinanciranje doktorskega študija”. S tem so pristojni odpravili sistem, ki je omejeval finančne apetite fakultet in vsem študentom omogočal enak delež sofinanciranja. Nadomestili so ga z ureditvijo, ki prejemnike subvencije selekcionira po ideoloških merilih, fakultete pa spodbuja k "zaokroževanju" šolnin navzgor.

Na Filozofski fakulteti že čutimo posledice. Vpis študentov na tretji stopnji je v letu 2010/2011 drastično upadel. Zmanjšan vpis skuša univerza izkoristiti še za administrativno omejevanje študija: rektorat je 16. marca fakulteto z dopisom pozval, naj število vpisnih mest za prihodnje leto uskladi z letošnjim stanjem. To zahtevo je Senat FF za zdaj zavrnil.

Organi univerze in fakultete niso neposredno odgovorni za škodljive spremembe, ki se obetajo v visokem šolstvu. Odgovorni pa so za svoje avtonomne ukrepe, ki lahko vplivajo na njegovo stanje.

Podpisani pozivamo pristojne organe UL in FF, da:

1. zavrnejo dvig šolnin za študij na tretji stopnji in zahtevo za uvedbo šolnin na drugi stopnji študija

2. od ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zahtevajo, naj zagotovi enotno financiranje univerz in brezplačen študij na vseh stopnjah!