PlayStation games in Ukrainian

To Sony Computer Entertainment and Sony Computer Entertainment Europe

PlayStation is one of the most popular video gaming brand in the world. The first PlayStation console launched in 1994 (it came to Europe in 1995). Today there are five consoles in the PlayStation line. Since PlayStation 3, most exclusives are fully localised (with sound) not only for Western European, but also for Eastern European markets. In Ukraine there are many fans of PlayStation consoles and games.

Ukraine's neighbors, for example, Poland and Russia, have their localizations. Their manuals are in their mother tongue, and the characters in the games speak their own language. Instead, Ukrainian customers are forced to buy imported games with Russian language. We, the undersigned, urge you to respect the Ukrainian customers and fans that want to play PlayStation games in their native language.

We offer three steps for PlayStation to become popular on the Ukrainian market (which is over 45 million people):

1. Localise every new PlayStation 3, PlayStation Portable and PlayStation Vita exclusive video game (translate information on game boxes, manuals and add Ukrainian voice to game characters). Earlier exclusives, released in last years may also get patches (updates) with Ukrainian text and sound translation. Try to urge third-party publishers to localise their games as well.

2. PlayStation Network must be fully translated into Ukrainian language and all European content must be released there simultaneously with other European countries. All services, like PlayStation Home must be fully operational in Ukraine. Also you must create Ukrainian site and add it to PlayStation Country Selector (http://uk.playstation.com/country-selector/), create Ukrainian forum. All of this services must be in Ukrainian language.

3. Interfaces of newer consoles (PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita) must have option to be in Ukrainian language. This can be done with a software update.

4. Ukraine must be Blu-Ray region B, not C! (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Blu-ray_regions_with_key.png)! Do not place a border between us and another European countries. As we all know, PlayStation 3 uses "Region 2" for all Europe (including our neighbour, Poland), and "Region 5" for Russia. Place Ukraine under "Region 2".

5. In the end of this year Sony is going to release new PlayStation 4. We are sure that greeting a new generation of PlayStation gaming is the best time to make a boom in the Ukrainian market. Localize its interface, instructions, boxes, video games, services, site, forum in Ukrainian language and place Ukraine in European region (if there will be regional division, like in older consoles).

There is very big community of PlayStation players in Ukraine. We hope that soon we'll get a chance to play favorite games in our native language. We are looking forward to a great experience of playing PlayStation in Ukrainian.

Your customers and fans from Ukraine, the undersigned

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ukrainian translation:

До Sony Computer Entertainment і Sony Computer Entertainment Europe


PlayStation є одним з найпопулярніших брендів відеоігор в світі. Перша консоль PlayStation була запущена в 1994-му році (прийшла в Європу в 1995-му). Сьогодні існує п'ять консолей в лінійці PlayStation. Починаючи з PlayStation 3, більшість ексклюзивів повністю локалізовані (включно зі звуком) не лише для Західної Європи, але і для ринків Східної Європи. В Україні є багато шанувальників консолей та відеоігор PlayStation.

Сусіди України, наприклад, Польща і Росія, мають свої локалізації. Їхні інструкції написані їх мовою, персонажі у іграх також говорять на їхній рідній мові. Замість цього, українські покупці змушені купувати імпортовані гри з російською мовою. Ми, що нижче підписалися, закликаємо вас поважати українські клієнтів і прихильників, які хочуть грати в ігри PlayStation на своїй рідній мові.

Ми пропонуємо три кроки для PlayStation, які допоможуть набути популярності на українському ринку (що складає більше 45 мільйонів людей):

1. Локалізувати кожну нову ексклюзивну відеогру для PlayStation 3, PlayStation Portable і PlayStation Vita (перекласти інформацію на коробках з-під ігор, мануалах і додати український голос для ігрових персонажів). Давніші ексклюзиви, випущені в останні роки, також можуть отримати патчі (оновлення) з українським текстом і перекладеним звуком. Закликайте сторонніх видавців також локалізувати їхні ігри.

2. PlayStation Network повинна бути повністю перекладена на українську мову і весь європейський контент повинен виходити там одночасно з іншими європейськими країнами. Всі сервіси, такі, як PlayStation Home, повинні бути в повному обсязі доступними в Україні. Також необхідно створити український сайт і додати Україну до PlayStation Country Selector (http://uk.playstation.com/country-selector/), створити український форум. Всі ці послуги повинні бути українською мовою.

3. Інтерфейс в нових консолях (PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita) повинен передбачати можливість вибору української мови. Це можна зробити з оновленням програмного забезпечення.

4. Україна повинна бути Blu-Ray регіоном B, а не C! (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Blu-ray_regions_with_key.png)! Не ставте кордону між нами і іншими європейськими країнами. Як ми всі знаємо, PlayStation 3 використовує "Регіон 2" для всієї Європи (в тому числі для нашого сусіда, Польщі) та "Регіон 5" для Росії. Розмістіть Україну у "Регіон 2".

5. Наприкінці цього року Sony збирається випустити PlayStation 4. Ми впевнені, що зустріч нового покоління відеоігор PlayStation — це найкращий час, щоб зробити бум на українському ринку. Локалізуйте інтерфейс, інструкції, коробки, відеоігри, сервіси, сайт, форум українською мовою та помістіть Україну в Європейський регіон (якщо там буде регіональний розподіл, як у старіших консолях).

Існує велика спільнота гравців PlayStation в Україні. Ми сподіваємося, що незабаром ми отримаємо можливість грати в улюблені ігри на нашій рідній мові. Ми з нетерпінням очікуємо на яскравий досвід гри в PlayStation українською мовою.

Ваші клієнти і шанувальники з України, нижчепідписані