PRAVDA ZA ISTVANA FARKASA

Dokumenti slam za emigranta
Farkaš Ištvan
(Asylant aus Serbien)
Heselwanger Str. 17
72336 Balingen
Verwaltungsgericht Sigmaringen
Karlstrasse 13 724448 Sigmaringen.
Žalba
na rešenje (Bescheid)
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
aus Nürnberg
od 24. 2014. Gesch.-Z.: 5658494-170
o odbijanju mog zahteva za priznavanja statusa azilanta, odnosno političkog emigranta
Poštovana Gospodo !
Ulažem Žalbu na rešenje gorenavedenog organa od 24. 09. 2014. (koje sam primio 30. 09. 2014.) o mom statusu iz naslova, i istovremeno tražim preispitivanje i preinačenje ove odluke.
Žalbu obrazlažem sledećim:
- Moj zahtev se rešavao na osnovu odgovarajućeg Zakona o azilantima u Republici Nemačkoj, uprkos tome da sam ja izričito naglasio da ja tražim status političkog emigranta, što dokazujem tonskim zapisom i deskripcijom intervjua koji sam dao u Karlsruhe, Septembra 2013.
- U rešenju stoji kao obrazloženje da je zahtev za priznavanje statusa/osobine izbeglice i prava na azil neosnovan, medjutim komisija je odbila da proveri-pogleda veliku količinu mojih dokaza i dokumentacije kojima dokazujem da sam ja u Republici Srbiji zaista politički diskriminisan, ignorisan, izopšten, i negiran, i samim tim politički ugrožen i proganjan. Uz to, kroz sve ovo prolazim po nekoliko osnova: kao rasna, verska, jezička, teritorijalna diskriminacija i pre svega na osnovu političkog neistomišljenika - partijsko/političke nepodobnosti. To dokazujem svojom dokumentacijom, audio- i video zapisima na srpskom jeziku. Dokumentaciju ću kao prateći materijal ove Žalbe dostaviti u zakonskom roku, najkasnije do 29. 10. 2014.
- Rešenje o azilu se odnedavnou Republici Nemačkoj donosi na osnovu odluke/zaključka da su balkanske države "zemlje sigurnog porekla", ali se time dovodi do uopštavanja, površnog odlučivanja i nedovoljnog razmatranja svakog pojedinačnog slučaja. Nemam prava da osporim ovu odluku Savezne Vlade o sigurnosti Srbije (mada imam osnova za to osporavanje), ali izjavljujem da ta država nije sigurna i za mene. I ovo dokazujem pratećom dokumentacijom.
- U obrazloženju se navodi i finansijska pomoć Republike Nemačke Republici Srbiji za rešavanje ekonomskog položaja Roma. Medjutim moj (naš) uzrok za napuštanje Srbije nije ekonomski položaj, već političko-pravno-društvena ugroženost i proganjanje, tojest postojanje isključivo deklarativne zaštite, ali izostanak praktične primene toga. A politička volja za primenu potpisanih regulacija zaštite se ne može kupiti nikakvim novcem ili osmehivanjem u kamere.
- Moja političko-društvena angažovanost i aktivnost u Republici Srbiji od 1991. je dovela do toga da sam postao nepoželjan i nepodesan za osobe koji su od tada u kontinuitetu na vlasti u Srbiji u nekom obliku, i oni posredno i neposredno čine sve da onemoguće moju egzistenciju i aktivnosti, čak ugrožavaju time i moj fizički opstanak, odnosno vrše posredno fizičke napade na mene. Dokazi u pratećoj dokumentaciji.
predlog za odluku Suda posle razmatranja mog slučaja:
Molim sud da svojom odlukom naloži Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sledeće:
A) da pokrene novu proceduru razmatranja mog slučaja, ali ovaj put na osnovu Zakona o političkoj imigraciju u Saveznu Republiku Nemačku.
B) da time ovo rešenje na koje ulažem žalbu učini ništavnim.
C) da u novom postupku Bundesamt bude obavezano da stekne uvid u svaki moj dokaz, i da proveri verodostojnost tih dokaza i mojih tvrdnji.
D) da po okončanju procedure prizna moje pravo na političku emigraciju iz Republike Srbije.
E) da na osnovu odluke posle procedure o mom slučaju i povoljnog rešavanja istog po mene, ubuduće uzme to kao presedan i svaki zahtev za azil-političku emigraciju razmatra posebno i podrobno-temeljno.
Molba za obezbedjivanje prevodioca (Übersetzer und Dolmatsch) za mene tokom sudskog procesa, po službenoj dužnosti.
Molim Sud da mi obezbedi prevodioca po službenoj dužnosti sa srpskog na nemački jezik, jer ja razumem tek malo nemački, jer su dokumenti kojima dokazujem svoje tvrdnje na srpskom jeziku, i JER ĆU JA ZASTUPATI SAM SEBE, BEZ ADVOKATA, na osnovu moje lične potrebe za takvim načinom zaštite svojih prava i interesa. Medjutim, zbog svojih materijalno-finansijskih prilika ja ne mogu angažovati prevodioca.
Nadam se da ćete imati razumevanja, te mi pomoći u nastojanju da dokažem da je odluka gorenavedenog Bundesamta pogrešna, povrđna i neosnovana na osnovu postojećih Zakona u Saveznoj Republici Nemačkoj i na osnovu Deklaracije o ljudskim pravima.
S poštovanjem
Farkaš Ištvan