Rayuan Penempatan Semula Kolej

Petition ini adalah berkenaan Pelanjutan Perkhidmatan Encik Hazren Bin Mohd sebagai Felo Dan Penempatan Semula di Kolej Kediaman Pertama. JTK ingin mengemukakan rayuan agar En. Hazren terus berkhidmat sebagai felo di Kolej Kediaman Pertama atas beberapa justifikasi berikut:

  1. En Hazren merupakan penasihat utama bagi Jawatankuasa Tindakan Kolej (JTK) yang banyak membantu dalam melancarkan segala urusan di antara pihak pentadbiran dan JTK
  2. Kolej amat memerlukan felo berpengalaman kerana bakal menerima Pengetua baharu pada tahun 2019 demi memastikan urusan pentadbiran kolej pada tahun 2019 berjalan lancar dan tidak terjejas.
  3. Projek di bawah seliaan beliau merupakan projek yang berskala besar dan memerlukan komitmen felo penasihat yang terlibat secara aktif dalam berurusan dengan pihak yang terlibat.
    (Debat Terbuka Astar - Peringkat Kebangsaan / ASTAR Scrabble Challenge International 2019 - Peringkat Antarabangsa / Malam Penganugerahan ASTAR - melibatkan semua penghuni kolej dan projek utama kolej)

Diharapkan petition daripada penghuni kolej ini dapat pertimbangan daripada pihak atasan dan dapat memberikan situasi menang-menang untuk semua pihak.


Jawatankuasa Tindakan Kolej Kediaman Pertama    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize Jawatankuasa Tindakan Kolej Kediaman Pertama to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...