REBORN ROMANIA


 1. Consultarea obligatorie a poporului român, prin dezbatere publică, urmată obligatoriu de referendum, înainte de luarea oricăror decizii majore care privesc modificări constituţionale, legislative, tratate internaţionale, integritatea teritorială, gestionarea resurselor naturale, apărare, siguranţa naţională, educaţie, sănătate, libertatea individuală.

2. Stabilirea, asumarea şi respectarea obligatorie a strategiilor şi proiectelor naţionale majore de dezvoltare şi investiţii, pe minim 10 ani, de către toate formaţiunile politice.

3. Actualizarea codului penal și a codului de procedură penală, doar cu avizul tuturor instituțiilor implicate, prin legi organice, după dezbatere publică şi obligatoriu după organizarea unui referendum.

4. Eliminarea prescripţiei faptelor de corupţie, de subminare a economiei naţionale, de neretrocedare a bunurilor imobile confiscate de regimul comunist, a tergiversărilor retrocedărilor, etc.

5. Nerespectarea promisiunilor electorale să devină infracţiune, asimilata celor de siguranţa naţională şi corupţie.

6. Reducerea numărului parlamentarilor la 200.

7. Interzicerea traseismului politic.

8. Transparenţă totală (inclusiv în format electronic), accesul public liber asupra tuturor actelor, deciziilor, contractelor, licitaţiilor, cheltuirii banilor publici, a investiţiilor, investitorilor, acţionariatului şi bonităţii investitorilor.

9. Eliminarea totală a procedurii aprobării tacite a proiectelor de lege în Parlament. Orice proiect de lege trebuie dezbătut în Parlament.

10. Limitarea mandatelor parlamentarilor, guvernanţilor, membrilor CCR, ICCJ, Preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, Guvernatorului Băncii Naţionale, la maxim 2 mandate de câte 4 ani/viaţa.

11. Eliminarea privilegiilor parlamentarilor, conform modelului suedez.

12. Eliminarea totală a imunităţii pentru parlamentari şi membri ai guvernului.

13. Eliminarea numirilor politice şi a influenţei politicului în structurile Administraţiei centrale şi locale, Agenţii guvernamentale, Justiţie. În Guvern, cu excepţia primului ministru, miniştrii să fie angajaţi prin concurs public.

14. Asumarea materială şi penală a răspunderii politicienilor (inclusiv parlamentari) şi a celor din administraţie pentru orice decizii, măsuri, legi, ordonanţe eronate sau cu vicii, aflare în starea de conflict de interese, inclusiv la nivel local, prin garantare cu toată averea personală şi inclusiv a afinilor până la gradul II, prin sechestru asigurator, în momentul investirii.

15. Răspunderea personală, penală şi materială, a poliţiştilor, procurorilor, magistraţilor şi judecătorilor, inclusiv ICCJ, CCR, CSM, DNA, DIICOT pentru erori sau încălcări ale legii în fazele de urmărire ŞI cercetare penală, precum şi pentru hotărâri judecătoreşti eronate sau disproporţionate faţă de spete asemănătoare.

16. Instituirea sechestrului asigurator asupra averilor şi veniturilor suplimentare nedeclarate, atât cele din ţară cât şi din străinătate, a persoanelor aflate în faza de cercetare penală sau condamnate şi recuperarea imediată a prejudiciului, inclusiv dobânda legală calculată de la data infracţiunii şi până la data plăţii.

17. Emiterea în regim de urgenţă a legii lustraţiei.

18. Redeschiderea marilor dosare de corupţie şi a marilor contracte (Bechtel, EADS, Microsoft, OMV, vânzarea flotei României, privatizările MEBO, închiderea minelor, favorizarea multinaţionalelor, s.a.).

19. Abrogarea legii 217/2015 care este anticonstituţionala, profund antiromâneasca şi antinaţionala.

20. Interzicerea defăimării, în orice formă, a tradiţiilor, istoriei româneşti, a limbii române şi poporului român.

21. Stoparea imediată a devalizării româniei, vânzării terenurilor, a resurselor naturale şi energetice de orice fel, către cetăţeni sau entităţi străine, a cedării/concesionarii prin orice modalitate a resurselor naturale. Expropierea celor înstrăinate, compensata prin concesiune sau cu despăgubirea echitabilă, eşalonata, a celor expropriaţi.

22. Refacerea economiei româneşti, prin investiţii directe a tuturor resurselor disponibile, în sectorul public şi privat cu capital românesc.

23. Recuperarea creantelor istorice ale Romaniei datorate de alte tari (Germania, Irak, etc.)

24. Recuperarea tezaurului romanesc dat in custodia Rusiei.

25. Verificarea rezervei de aur a Romaniei de la Banca Nationala.

26. Stoparea monopolului şi a evaziunii fiscale de către multinaţionale, retaileri, companii străine.

27. Reintroducerea serviciului militar obligatoriu pe durata de 1 an, de la vârste cuprinse între 18 ani şi 25 ani şi cu durata de 6 luni pentru vârste intre 25-35 ani.

28. Stoparea imediată a defrişărilor, construcţiei microhidrocentralelor, înstrăinării/concesionarii resurselor naturale şi energetice ale româniei, sub orice formă. Refacerea şi protecţia mediului de către cei care l-au degradat.

29. Dreptul de utilizare a oricărui mijloc de autoapărare în caz de efracţie, agresiune, tentativă de agresiune sau ameninţare fizică, violare de proprietate sau domiciliu, refuz de părăsire a proprietăţii. Răspunderea rămâne în totalitate în sarcina agresorului.

      


Budu Sorin Radu    Contactați autorul petiției