Red de Paalcamping: De Nederlandse natuur is van iedereen

bivakzone_soor.jpg

[English below]

Ondanks dat Nederland een ontzettend dichtbevolkt en bebouwd land is, heeft het een rijkdom aan bossen en natuur zoals de Veluwe en de Biesbosch. Eén manier om van het publieke goed van de Nederlandse natuur gebruik te maken was de zogenaamde ¨paalcamping¨, de enige mogelijkheid in het land om daadwerkelijk een nachtje in ruige, onverstoorde natuur door te brengen. De campings, beheerd door het staatsbosbeheer zijn sinds de Coronamaatregelen gesloten en sinds 1 Juni is er besloten de campings definitief te sluiten. Het sluiten van de paalcampings betekent een beperking van de toegang tot de natuur als een publiek goed, specifiek voor burgers met mindere financiële middelen. Legale alternatieven voor een vergelijkbare ervaring in de natuur zijn in Nederland niet meer aanwezig. Door middel van deze petitie roepen wij staatsbosbeheer op om de paalcampings te heropenen. 

Besluit staatsbosbeheer

Het staatsbosbeheer heeft twee redenen voor de sluiting van de paalcampings aangegeven.

- Het vervuilen en vernielen van de campings en haar voorzieningen, door (een klein aantal) bezoekers.

- Meer mensen overnachten op de paalcampings dan toegestaan.
Zie ook: https://www.logerenbijdeboswachter.nl/paalkamperen

Dit zijn natuurlijk legitieme zorgen, echter zijn wij van mening dat de sluiting andere zorgelijke gevolgen heeft en dat er alternatieven voor de sluiting van de campings bestaat. Nieuwe problemen die wij verwachten op te treden:

- Door de sluiting van de paalcampings verdwijnt de mogelijkheid om te wildkamperen in Nederland, wat de aantasting van een publiek goed betekent.

- Minder bedeelden kunnen in mindere mate genieten van de Nederlandse natuur, kamperen wordt daarom in steeds grotere mate een elite-activiteit.

- Er kan een verplaatsing van legaal wildkamperen naar illegaal wildkamperen plaatsvinden, met alle gevolgen vandien.

- Door de daden van een beperkt aantal individuen wordt de gehele bevolking van Nederland en bezoekers van daarbuiten gestraft. 

Alternatieven

Hieronder vindt u een lijst van een aantal alternatieven voor de sluiting van de paalcampings.

1. Het strenger bestraffen van overtreders
Vervuiling en vandalisme zijn genoemd door het staatsbosbeheer als hoofdoorzaken voor het sluiten van de paalcampings. Om de meerderheid van de bezoekers niet te straffen voor de daden van een minderheid zijn controle en het zwaarder straffen van overtreders noodzakelijk om een schone/veilige paalcamping te garanderen. In de Belgische variant van paalcampings vinden dagelijkse controles in de ochtend plaats (in het hoogseizoen), de problemen genoemd in Nederland vinden daar in beduidend mindere mate plaats.

2. Strengere richtlijnen
Het instellen van strengere richtlijnen kan leidend zijn in het aantrekken van een minder vervuilend publiek. Ter illustratie, op de Belgische variant van paalcampings mag er enkel tussen 5 uur ´s middags en 9 uur ´s ochtends worden gekampeerd. Elke ochtend om 9 uur wordt er gecheckt of de camping leeg en schoon is, zo nodig kunnen overtreders worden bestraft. Door het handhaven van vroege sluitingstijden kan een publiek dat om andere redenen de camping bezoekt worden ontmoedigt (denk aan een publiek dat komt voor feestjes of grote hoeveelheden alcohol consumeert). Strengere richtlijnen kunnen bijdragen aan een publiek met minder potentiële overtreders.

3. Het aanbieden van meer paalcampings
In Nederland bevonden zich voorheen zeventien paalcampings met plek voor maximaal 10 bezoekers. Overbezetting was een probleem, zoals aangegeven door staatsbosbeheer. Door meer campings aan te bieden zal het probleem van overbezetting kunnen worden opgelost. Daarnaast kan er meer betekenis worden gegeven aan het staatsbos als publiek goed.

4. Het aanbieden van een lidmaatschap voor campingbezoekers
Indien het uitoefenen van controle en het aanbieden van meer campings niet past binnen het budget van het staatsbosbeheer, zou er overwogen kunnen worden om een lidmaatschap voor bezoekers aan te bieden. Voor een vast bedrag per jaar kunnen bezoekers gebruik maken van de campings in de natuur en kan er bovendien beter in kaart worden gebracht wie de campings bezoeken. Een betere controle en een beter beeld van de bezoekers en eventuele overtreders kan een positief gevolg zien.

5. Meer natuureducatie op school
Een grondoorzaak van vandalisme en vervuiling in staatsbossen, binnen en buiten de paalcampings, kan liggen bij de afstand tot de natuur ervaren door de jeugd. Het staatsbosbeheer kan een centrale rol spelen in bewustwording van de waarde van de natuur als publiek goed en kan daarmee een sturende rol spelen in het stimuleren van individueel natuurbehoud. Door presentaties aan te bieden op scholen kan het probleem worden aangekaart en kan gedragsverandering in gang worden gebracht.

English: Save the pole-camping: Dutch nature is a public good!

Even though the Netherlands is a densely populated country, it has a rich variety of forests and other natural landscapes such as the Veluwe and Biesbosch. One way to enjoy the public good of nature in the Netherlands used to be the so-called Pole-camping (Dutch: Paalcamping), legal wild camping locations in the heart of nature. These sites administered by the Dutch forestry authority (Staatsbosbeheer) were the only legal option to wildcamp in the Netherlands until June 1st, 2020, when the forest authority decided to permanently close the pole-campings. The closure of the pole-campings means a restriction of access to the public good of nature, in particular to those without the financial means to stay on paid campsites. Furthermore, legal alternatives for an intimate in-nature experience that the pole-campings offered do not exist anymore. Through this petition we request a reopening of the pole-campings by the Dutch forestry authority.

Decision staatsbosbeheer


The Dutch forestry authority mentioned two reasons for the closure of the pole-campings.

- Littering and destruction of the campsites and its infrastructures by (a limited number of) visitors.

- The number of visitors exceeding the limit of 25 on a regular base.
See also: https://www.logerenbijdeboswachter.nl/paalkamperen (Dutch)

 Although these concerns are legitimate, we argue that the closure of the pole-campings are likely to have severe consequence while alternatives to the closure exist.New problems we expect to emerge:

- The closure of the pole-campings means the end of legal wild camping in the Netherlands, leading to infringement of the public good of nature.

- People without the financial means for paid campsites will have little opportunities for legal wild camping.

- A move from legal wild camping to illegal alternatives can be expected, which eventually has worse consequences for the nature than the pole-campings used to have.

- The closure of pole-campings can be understood as a punishment of the whole population visitors, while only a limited number of visitors carry out offences. 

Alternatives

The list below offers a selection of alternatives to the closure of the pole-campings.

1. Stronger punishment for violators.
From a respectful citizen perspective the closure of pole campings is not fair. By excluding all visitors from the spaces you punish especially the ones that respected the spaces even by cleaning someone else s thrash behind. People that do not respect common space can be found anywhere, from beaches to cities. City centers do not get closed because of people littering right, instead we substitute that with education of the citizens. At the same time, people that really do not respect nature will go elsewhere littering, but still doing it. 

2. Strict guidelines. Through offering stricter guidelines of staying on pole-campings, littering and overstaying can be discouraged. In Belgium, where pole-campings still exist, routine morning checks of the campsites lead to the authorities being more present and if applicable to a punishment of violators. In Belgium this results in cleaner public campsites and visitors leaving on time. Through offering earlier closing times (9am in Belgium) a certain audience that violates rules can be discouraged (think of audiences that come to consume high doses of alcohol on the pole-camping). 

3. An increase in the number of pole-campings.
The maximum number of tents allowed close to a PC is 3 small tents. This means a maximum of 10 visitors per night per PC and a total of 170 visitors per night for the whole of the Netherlands. In a day of the weekend with good weather, this number is surely insufficient. Moreover, if you are walking on a trail you can only find out at the time of your arrival at the PC that the maximum number has already been reached. In many cases at that point you do not have the option of going elsewhere and you have to pitch your tent anyway. This problem could partially be solved by creating clusters of PCs at max 1 hour of distance.

4. Membership for users of pole campings. If maintenance of the pole campings requires funds, than a solution can be an affordable membership to the institution, like 30 euro per year, to allow maintenance of the spaces. 

5. More nature education in schools. The forestry authority could organise visits or stay overs at the pole campings and use these occasions to sensibilize the young generation on respect and appreciation for nature.  

Sign this Petition

By signing, I authorize A. Brahms to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...