Romanian Flag on CoC

Această petiţie este o rugăminte la adresa creatorilor Clash of Clans ce constă în crearea unui decorament cu steagul României.

    Dacă şi tu eşti de aceeaşi părere, semnează şi tu petiţia "Romanian Flag on CoC"!

  This petition is a request to the creators Clash of Clans, the which consists in creating a Romania flag decorament.

    If you have the same opinion, sign and you the petition "Romanian Flag on CoC"!