Rösta NEJ till böneutrop av Moskén i Växjö

Växjöbor har redan med acceptansen för en Moské eller flera i staden varit mer än välbehövligt tillmötesgående i frågan om religionsfrihet som vi har i detta land. 

När moskén i Växjö nu önskar hålla böneutrop varje vecka i allmänt luftrum måste vi få fråga vad ett sådant beviljande kan komma att fylla för funktion. Samt vad det i övrigt kan komma att orsaka för skada. 

Många anser att religion är något frivilligt och av synnerligen privat karaktär. Därför bör detta också respekteras att förväntas att huvudsakligt utövas på eller vid ett privatare hemmaplan. Då utan krav som kan komma att försätta samhällets övriga medborgares intresse i konflikt. Det är därför.en självklarhet att medborgare i Växjö som vill och har sådan uppfattning bör skriva under denna namninsamling med målet att påverka stadens beslut i riktning för ett Nej till böneutrop. 

Det är av en direkt oacceptabel natur att religiösa budskap skall få ropas ut fritt i vårt gemensamma luftrum. Ett böneutrop är inte att jämföras med en klockringning som är utan ord och därmed av mer neutral karaktär.

Luften är ett utrymme där vi alla äger samma rätt att andas och att trygga kunna vara. Även den som är ateist eller rent av har flytt från Islam. Sådan person kan uppleva budskap från Islam som ett hot mot egna friheten och som något man rent av flydde ifrån. Det blir då plågsamt för dessa att behöva höra. Man ska i detta land kunna åberopa rätten till religionsfrihet som även innebär just rätten att helt slippa religion eller att utsättas av ofrivillig påverkan av sådan.

Därför måste vi tillsammans åberopa rätten till frihet att slippa leva under inflytandet av religiösa budskap i vår fria gemensamma luft. Böneutrop är definitivt inte detsamma som ljudet av en glassbil och skall inte enbart mätas mot tankar om buller utan även mot tankar om frihet att leva just fri från religiös påverkan. Den som flydde från detta, skall inte ofrivilligt drabbas av tvånget att återuppleva trauman av att sådant religiöst budskap ropas ut.

VÄXJÖ kommun måste dessutom en gång för alla besluta sig för om man inte trots allt snarare bör arbeta för en ökad integration. Eller om man istället tänker fortsätta visa benägenhet att göra val för fortsatt segregation. Saken är nämligen sådan att redan idag väljer invandrade i detta område att bo kvar i segregationen även fast man kunnat flytta. Därför att även om de ekonomiskt klarar av att flytta och köpa bostad på annan plats, så bor man nu kvar med motivet att vilja vara nära en moské. Men nämner motivet att vilja känna sig som hemma. Men  redan idag väljer alltså dessa människor att bo nära de likasinnade för att undvika att deras barn skall behöva utsättas för umgänge med orena. Man vill få sina barn att leka bara med likasinnade.

Främst syftar dessa föräldrar på att man vill vara med dem som tyr sig till islams lära som förkunnas av islamsk skola och moské genom de sedvänjor som sådan tro har att lära ut. Detta innebär inte sällan försök till könssegregation på tidigt stadium. På flera håll i landet visas prov samr bevis på att dessa val inte alltid blivit av godo för samhället. 

Det står för många Växjöbor därför klart att det inte är av några goda tecken för vår framtida trygghet eller minskad segregation, om man ämnar ge bifall för även böneutrop. Snarare föder sådan gärning enbart en mera befäst segregation. Den minskar även de riktigr små barnens chanser att hitta sk fria rum där man inte måste drabbas även under utelek att tvingas in i religion. Luften är även barnens chans att få vara fri i tanken och att slippa religion. 

Ett förslag är att Växjö kommun åberopar saken att dagens moderna teknik medger att ex låta en lokal radiokanal ropa ut detta istället. Då kan den som så föredrar att höra urop om bön själv lyssna i hörlurar på sin telfon. 

Därav bör vi Växjöbor för allas bästa framtid hjälpa vår kommun att fatta rätt beslut i denna fråga dvs ett bestämdaste NEJ. Några böneutrop vill inte Växjöbor höra. 

 

 

 

 

 

 


Pernilla Wikelund #120dB    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize Pernilla Wikelund #120dB to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...