රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයාගේ උමතු ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව පෙත්සම

Comments

#805

Im also a university student and i dont see his actions are logical
Some of his decisions fail the ruhuna university as a higher education institute
It seems he dosent care about students rights

Muthushan hansika (ampara, 2020-06-30)

#811

Isuru

Isuru Sewwanda (Badulla, 2020-06-30)

#812

Dinu

Dinusha Liyanage (Rathnapura , 2020-06-30)

#813

i agreed with students' union of ruhuna university

udara sandaruwan (gampaha, 2020-06-30)

#847

M Bhagya

Melani Bhagya Perera (Matugama, 2020-06-30)

#849

I love my campus in my heart.

Navod Bandara (Kurunegala , 2020-06-30)

#851

He is not suit to VC,he is like jorker

Theekshana Wijesekara (Galle, 2020-06-30)

#857

I am a Graduate of University of Ruhuna

Kushani Baddage (Galle, 2020-07-01)

#861

I am against his total behaviour

Amila Sandaruwan (Thissamaharama, 2020-07-01)

#868

Im against this violence

Chinthaka Nanayakkara (Galle, 2020-07-01)

#869

Sumith kothalawala

Sumith Kothalawala (Ratnapura, 2020-07-01)

#873

I am university ststudent

Thisara Sandaruwan (Sooriyawewa , 2020-07-01)

#881

The Vice Chancellor of Ruhuna is not in control of the University of Ruhuna. He destroys all the cultural stuff on campus, chops down trees, and imprison students. A madman like him should be removed from the university.

Monali Fernando (Colombo , 2020-07-01)

#882

Sandunika

Dilrukshi P.A.S. (Angunukola Palassa, 2020-07-01)

#883

හංසිකා

Sandarenu W.H (Ambalntota , 2020-07-01)

#886

I am not accepted his behaviour

Sanjula Lakshan (Matara, 2020-07-01)

#895

G

Madu Perera (Matara, 2020-07-01)

#917

....

Janith Madushan (Walasmulla, 2020-07-02)

#919

.

Hashen Shamika (Horana, 2020-07-02)

#924

Dilithashan

Ashan Wijayalath (Tokyo, 2020-07-02)

#926

විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපති තනතුරට වඩා ඔහුට ගැල⁣පෙන්නේ බන්ධනාගාර ජේලර් තනතුරකටය. තමා කටයුතු කරන ආයතන පරිසරය හරිහැටි නොදත් මොහු, තම ආයතනයේ කීර්තිනාමය කෙලෙසමින් කටයුතු කිරීම දැඩිසේ හෙලාදකිමි.

sandeep thashiru (wattala, 2020-07-02)

#931

Ishini

Ishini Purnima (Diulapitiye , 2020-07-03)

#935

I love ruhuna

Nuwan Tharaka (Matara, 2020-07-03)

#937

I dont like to destroyed my university

Nuwan Darshana (Bibila, 2020-07-03)

#939

Its really proven that this VC acting in an extremely crazy manner without understanding his real duties.

Viraj Guruge (Kelaniya, 2020-07-03)

#940

Unethical behavior of present VC of UOR who is inappropriate for the designation.

Anjana Silva (Colombo, 2020-07-03)

#941

I am a victim of his actions

Anushka Jayasingha (Rambukkana , 2020-07-03)

#946

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයාගේ උමතු ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව

Shanaka Aponsu (Kandy, 2020-07-03)

#947

Against the actions of vc and dvc

Lahiru Saumya (Galle, 2020-07-04)

#949

Because these decisions what took form the vice chansellor of ruhuna university is not fair.

Tharindu Munidasa (Mawanella , 2020-07-04)

#950

He is a mad person. He distroy our mother campus step by step.

Rukshan Buddhika (embilipitiya , 2020-07-04)

#956

pooja

pooja gnanadhas (kegalla, 2020-07-04)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...