За авиовръзка София - Будапеща / For Sofia - Budapest air link

От 9 октомври 2012 г. Wizzair прекрати полетите между София и Будапеща. С това решение на унгарския  превозвач се премахва единствената съществуваща удобна връзка между двете европейски столици. Будапеща е привлекателен център както за туристи, така и за делови пътници, а българската икономика е стабилна и привлича инвестиции, в т.ч. и от Унгария, например на унгарската OTP за покупката на Банка ДСК.  В двете столици действат културни центрове, които насърчават туризма и културния обмен. В Унгария има солидно българско малцинство. Въз основа на всичко това настояваме да се съхрани директната връзка между Будапеща и София, а летищните и транспортни власти на двете страни да направят нужното за опазване на линията.

From October 9, 2012 Wizzair cancelеd its flights between Sofia and Budapest. The Hungarian carrier's decision removes the only remaining convenient link between the two European capitals. Budapest attracts toursists and business travellers alike, while Bulgaria's stable economic prospects attract foreign investment, including from Hungary, e.g. OTP's purchase of DSK Bank. Culture centres operated in both capitals, encouraging tourism and cultural exchange. Hungary is home to one of the solid Bulgarian diasporas in Europe. Based on all of these, we insist that the direct link between Budapest and Sofia should be preserved, and the airport and transportation authorities should make what is necessary for the preservation of the line.

2012 október 9 óta nem repül a Wizzair Budapest és Szófia között. A légitársaság döntése nyomán az egyetlen valóban kényelmesnek nevezhető összeköttetés is megszűnt a két európai főváros között. Budapestet turisták és üzletemberek egyaránt látogatják, míg Bulgária biztató gazdasági kilátásai vonzzák a külföldi befektetőket, köztük a magyarokat is -- gondoljunk csak arra, hogy a DSZK Bankot az OTP vásárolta meg. Mindkét ország fővárosában működnek egymás kulturális intézetei, amelyek egyaránt támogatják a turizmust és a kulturális kapcsolatokat. Magyarországon emellett jelentős bolgár kisebbség él. Mindezek alapján ragaszkodunk ahhoz, hogy a Budapest és Szófiai közötti közvetlen légi összeköttetés fennmaradjon, és felkérjük a repülőteret és a közlekedési hatóságokat, hogy mindent tegyenek meg a járat megtartása érdekében.