Stagevergoeding voor studenten in het hoger onderwijs

Wij zijn een groep studenten aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Naar aanleiding van een onderzoek naar stagevergoedingen, hebben we ondervonden dat studenten in het hoger onderwijs bijna nooit een vergoeding ontvangen voor hun prestaties tijdens stages. Dit kan gevolgen hebben op zowel psychisch, als lichamelijk en financieel vlak. Gezien de huidige economische situatie (oorlog, huizencrisis, …) lijkt een vergoeding ons niet meer dan terecht. Hiernaast geeft meer dan 90% van studenten aan dat zij graag een stagevergoeding/ onkostenvergoeding zouden ontvangen. Wij vragen u om ons te steunen in onze ambitie voor stagevergoedingen in de toekomst. We ijveren voor een stagevergoeding voor iedere student in het hoger onderwijs. Wij vragen dan ook aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming om budget vrij te maken voor organisaties die stages aanbieden zodat zij hun stagiairs kunnen ondersteunen op financieel vlak.


Marijke Monsieur/ Robbe Eerdekens/ Phebe Stuer, Sarah Hunninck, Emily van Kleunen    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I accept that Marijke Monsieur/ Robbe Eerdekens/ Phebe Stuer, Sarah Hunninck, Emily van Kleunen will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...