HET VOLK IS HET SPUUGZAT EN KOMT IN OPSTAND TEGEN DE ELITE!

Zijne Majesteit,

de heren Rutte; de Jonge, en van Dissel hebben tezamen met de media een milde griep tot een zeer gevaarlijke plaag gedoodverfd! Als eerste in het rijtje is het R.I.V.M. aangeklaagd aangezien dit instituut weigert het I.F.R. (infection fatality rate) te verstrekken, maar onafhankelijke studies laten zien dat deze ongeveer slechts 0.6% is!
Het wrange feit wil dat terwijl hier de maatregelen worden aangescherpt er nota bene in Wuhan (.) onlangs een festival plaatsvond, waarbij duizenden feestgangers letterlijk op elkaars lip stonden...
Maar ook u weet dat deze griep heel erg meevalt, want anders was u in Griekenland niet zo dicht op elkaar gaan staan!
Het volk is getuige van deze hypocrisie, en tezamen met de noodwet met haar hoge boetes; de legalisatie van huisvredebreuk, en waarschijnlijk een verplichte inenting met een zéér dubieus vaccin zet dit veel kwaad bloed!
De recessie slaat ongekend hard toe; de bevolking raakt steeds verder verdeeld tussen de angstige goedgelovigen, en degenen die onze huidige regering absoluut niet meer vertrouwt, en net zoals in het rampjaar 1672 van "redeloos, radeloos, en reddeloos" zijn er ook ditmaal de landverraders! Tegen alle verwachtingen van de vijand in stond uw voorvader de jonge prins Willem III gelukkig zijn mannetje, en wist de Republiek der Nederlanden van de ondergang te redden. Dit nu Koning Willem Alexander is uw rampjaar, en hierbij vragen uw onderdanen u zéér dringend uw grondwettelijke recht te laten gelden door snel het "oude normaal" weer in te invoeren teneinde Nederland voor een zware tegenspoed te behoeden!

Sign this Petition

By signing, I authorize Jurriën de Jong to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...