Меден протест / Beekeper's Protest - No money No honey

Протест и петиция за изравняване на цените за износ на мед от България с Европейските стандарти

Protest and petition for flatten the export price of honey from Bulgaria with the Еuropean standards

 

 

До Президента на Република Българияhttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSr1qxVJhLoCYgjsnY87Lnt0MUS6F7vv5A5ftf0pxgtx4GcQpw0

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До Евродепутата Мария Габриел

До всички политици и партии в Република България

До Омбудсмана на Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

До всички Европейски пчелари и Асоциации

До Европейският парламент

До всички Европейски медии

До всички граждани на Европейският съюз

http://theonecommandlife.com/wp-content/uploads/2012/09/honeyMoney.jpg

 

То the President of Bulgaria

To the Prime Minister of Bulgaria

То MEP Maryа Gabriel

To the President of the National Assembly of Bulgaria

To all politicians and political parties in Bulgaria

To the Ombudsman of the Republic of Bulgaria

To all media in Bulgaria

Тo the whole Bulgarian society

To all European beekeepers and Associations

To the European Parliament

To all European media

To all citizens of the European Union

 

Уважаеми дами и господа,

Ние долуподписаните европейски, световни  граждани и асоциации се обявяваме против ниските изкупни цени на мед в България.

Ladies and Gentlemen,

We the undersigned European, global citizens and associations against announcing low prices of honey in Bulgaria.

В момента изкупната цена на меда за износ е около 4.50лв за килограм 100% чист мед. В Германия и цяла Европа цената е над 5 евро. България изнася над 7000 тона мед на година. Подпишете и споделете този протест за да може тази година Българският пчелар да стане Европейски гражданин и да бъде ценен като такъв.

Currently the purchase price of honey for export is around 2 euros per kilo 100% pure honey. In Germany and throughout Europe the price is more than 5 euros. Bulgaria exported 7,000 tonnes of honey per year. Sign and share this protest to make this year the Bulgarian beekeepers to become the European citizen and be valued as such.

 

Попълнете и подпишете в подкрепа на пчелите и пчеларите.

Благодарим

Complete and sign in support of bees and beekeepers.

Thank you

 

 


Bulgarian beekeper's    Contact the author of the petition