Zaštita posmrtnih ostataka ukopanih u haremu Hadži hanumine džamije u Bijelom Polju

Ovom peticijom tražimo da se zaustavi dalja destrukcija i skrnavljenje preostalih posmrtnih ostataka nekadašnjih stanovnika Bijelog Polja ukopanih u vakufu Hadži hanumine čaršijske džamije. Nezamislivo je da na početku trećeg milenijuma, kada smo na pragu ulaska u EU, lokalna samouprava Bijelog Polja želi zatrijeti i posljednji trag čuvene Danuš-hanume. Danuš-hanuma je svojim humanim djelima obilježila i obogatila svoje vrijeme i prostor u kojem je živjela. Na tom prostoru (današnji park), ona je uvakufila 3.600 akči i na svom posjedu dala sagraditi džamiju sa: haremom, česmom, Ruždijom i dućanima. Na taj način ona je ostavila iza sebe obrazovne iFatih_Bijelo_Polje_Hadzidanusa_-_Carsijska_dzamija.jpgnstitucije i čitav niz prosperitetnih zadužbina za jačanje privrede grada kao i za izgradnju duhovne svijesti svoje sredine, prevashodno za potrebe šire društvene zajednice u jednom značajnom razdoblju koje je trajalo punih 154 godine, sve do početka 50-ih godina prošlog vijeka, kada je definitivno na najbrutalniji način njena zaostavština sravnjena sa zemljom.

Kao civilizacijski iskorak aktuelnih vlasti u Crnoj Gori, smatramo da bi najpravednije i najlogičnije bilo da se u dijelu parka umjesto izgradnje planiranog tržnog centra na tom prostoru izvrši konzerviranje, jer bi se na taj način odaslala poruka mira, tolerancije i suživota.

Ukoliko lokalna samouprava odbije konzerviranje pomenutog prostora, isključivo tražimo sljedeće:

1. da se temeljito i stručno izvrše arheološka iskopavanja kako bi se tačno utvrdilo na kom mjestu su se nalazili pomenuti objekti,

2. da se pojedinačno izvrši otkopavanje svakog umrlog i DNK analizom porodica koje to žele utvrdi ime i prezime preminulog,

3. da Skupština Opštine Bijelo Polje odredi lokaciju gdje bi se pojedinačno na dostojanstven način sahranili svi umrli,

4. da se na odgovarajućem i vidljivom mjestu podigne spomen obilježje Danuš-hanumi, uz imena svih onih identifikovanih DNK analizom.