Krafa um afsögn Innanríkisráðherra.

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Krafa um afsögn Innanríkisráðherra..


Guest

#1

2015-12-10 10:40

Þú kýst að tjá þig ekki um málið. Ég vil ekki að þú vinnir í mínu umboði. Skömmin er þín og okkar allra. Kalda, hrædda, litla fólk. Ekki minn ráðherra. Ekki mín ríkisstjórn. Jesú myndi skammast sín fyrir þig, stofnunina og sennilega okkur öll.

Guest

#2

2015-12-10 10:44

Barnasáttmálinn:
2. gr.
1. Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns.
2. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima, eða sjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðana þeirra.


Guest

#3

2015-12-10 10:53

Vitleysingur

Guest

#4

2015-12-10 11:08

Í dag syrgi ég Ísland.

Guest

#5

2015-12-10 11:13

Til helvítis med stjôrnina

Guest

#6

2015-12-10 11:17

Þessi brottvísun er alþjóðleg og ævarandi skömm fyrir Ísland, ef það verður ekki tekið til baka og fjölskyldurnar fá að búa hér !

Guest

#7

2015-12-10 11:26

Innanríkisráðherra ber vissulega ábygð, ábyrgð á lífum langveikra barna sem voru send úr landi í nótt með leiguflugi, út í óvissu og hættu, aðstæður sem brjóta gegn barnasáttmálanum. Ef enginn þykist bera ábyrgð, þá lifum við á kafkaískum miðöldum. Ef innanríkisráðherra getur ekki gert betur en svo að sitja hjá þegar ríkisreknar stofnanir brjóta harkalega á barnasáttmálanum, þá er hún ekki hæf til að gegna starfi sínu.

Guest

#8

2015-12-10 11:28

Ég vil ekki gera Ísland að fasista ríki !

Guest

#9

2015-12-10 11:32

afþví þetta er mannvonska! illa gert! ljótt!

Guest

#10

2015-12-10 11:35

Það er til skammar hvernig var farið að þessu máli.

Guest

#11 Afhverju gat albanska fjölskyldan ekki fallið undir þessa grein ?

2015-12-10 11:37

 [12. gr. f. Dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða.
 Heimilt er að veita útlendingi dvalarleyfi, þótt ekki sé fullnægt öllum skilyrðum 11. gr., ef rík mannúðarsjónarmið standa til þess eða vegna sérstakra tengsla hans við landið.
 [Veita má dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða ef útlendingur getur sýnt fram á ríka þörf á vernd, t.d. af heilbrigðisástæðum, eða vegna erfiðra félagslegra aðstæðna viðkomandi eða erfiðra almennra aðstæðna í heimaríki eða í landi sem honum yrði vísað til eða vegna annarra atvika sem ekki má með réttu gera honum að bera ábyrgð á. Sérstaklega skal taka tillit til þess ef um barn er að ræða og skal það sem barni er fyrir bestu haft að leiðarljósi við ákvörðun.


Guest

#12

2015-12-10 11:37

Varð fyrir ólýsanlega miklum vonbrigðum í nótt...sækiði þessar fjölskyldur, er sjálf tilbúin að afsala mér réttindum mínum á Íslandi til þess að aðrir geti "notið" þeirra.

Guest

#13

2015-12-10 11:40

Krafa um afsögn Innanríkisráðherra.

Guest

#14

2015-12-10 11:45

Með lögum skal land byggja er sagt ein hverstaðar.
Ríkisstjórn Íslands hundsar allt saman.

Guest

#15

2015-12-10 11:46

Barnasáttmálinn:
2. gr.
1. Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns.
2. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima, eða sjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðana þeirra.
Sveinbjörn

#16

2015-12-10 11:46

Ég hyggst skrifa undir. Því ef það býr til einhvern þrýsting á ráðamenn um að endurhugsa og endurskoða lög og meðferð á erlendum ríkisborgurum á Íslandi þá er ég allur af vilja gerður til að aðstoða.

 

Ég óttast hins vegar að þetta muni ekki duga sem skyldi. Ráðherrann per se er ekki vandamálið enda veit ég ekki betur en að Útlendingastofnun hafi alltaf starfað eins undir öllum ráðherrum. Vandamálið er einhvers konar kerfislæg mannvonska sem þarf að uppræta.

 

Ég væri til í að sjá kröfu um óháða úttekt á ákvörðunum Útlendingastofnunar og úrbætur í þeim málum. Það myndi skipta mun meira máli en að einn ráðherra þyrfti að taka pokann sinn.


Guest

#17

2015-12-10 11:48

Við sem búum erlendis blöskrum hvernig gamla góða Ísland er orðið. Þetta er til skammar og ráðherra og útlendingaeftirlitið ætti að skammast sín. 


Guest

#18

2015-12-10 11:49

Mér ofbýður einfaldlega framferði útlendingaeftirlitsins og innanríkisráðherra. Þetta er kornið sem fyllti mælinn.

Guest

#19

2015-12-10 11:50

Þau mega fá minn ríkisborgararétt.

Guest

#20

2015-12-10 11:51

sýnir hegðun sem mér líkar alls ekki.

Guest

#21

2015-12-10 11:53

Þriðja grein barnasáttmála sameinuðu þjóðanna sem ísland hefur skrifað undir:
1. Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn.


Guest

#22 Re:

2015-12-10 11:53

#16: Sveinbjörn -  

 Þar er ég fullkomlega sammála


Guest

#23

2015-12-10 11:55

12. gr. f. Dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða.
Veita má dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða ef útlendingur getur sýnt fram á ríka þörf á vernd, t.d. af heilbrigðisástæðum, eða vegna erfiðra félagslegra aðstæðna viðkomandi eða erfiðra almennra aðstæðna í heimaríki eða í landi sem honum yrði vísað til eða vegna annarra atvika sem ekki má með réttu gera honum að bera ábyrgð á. Sérstaklega skal taka tillit til þess ef um barn er að ræða og skal það sem barni er fyrir bestu haft að leiðarljósi við ákvörðun.

Guest

#24

2015-12-10 11:58

Íslendingar drepa ekki börn !!!

Guest

#25

2015-12-10 12:02

Að senda þessa fjölskyldu heim eru mannréttindabrot. Drengurinn er veikur og reynt er að myrða föðurinn.
Fólkið var ekki einu sinni á framfærslu ríkisins heldur var maðurinn með vinnu!