جمع آوری امضاء برای لغو حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری


Guest

#1

2016-09-22 23:16

These wrongful imprisonments and executions must stop.

Guest

#2

2016-09-23 00:36

به امید آزادی همه کبوتران در بند

Guest

#3

2016-09-23 08:07

Gonah daran

Guest

#4

2016-09-23 15:58

بالا بری، پایین بیای.. تحجر و نادانی محکوم به فنا هست. رژیم اسلامی با تو هستم، آره آره.. اون عزیزان ته سالن میشنون؟ آره آره شما !!


Guest

#5

2016-09-23 17:18

چون با اعدام مخالفم

Guest

#6

2016-09-23 17:24

no to excution

Guest

#7

2016-09-23 19:06

No Executions

Guest

#8

2016-09-23 20:06

سربلندان تاریخ ♥️


Guest

#9

2016-09-24 05:54

ما با اعدام به هر شکلی مخالفیم
ذسح

#10

2016-09-24 14:48

مخالفت با اعدام

 


Guest

#11

2016-09-24 14:57

Don't kill them mother fukers

Guest

#12

2016-09-24 15:28

هر دین هر فکر هر گرایش هر ایده مستحق آزادی است. ما مخالفیم با اعدام این جرم


Guest

#13

2016-09-24 15:31

I am opposed to the death penalty
These are two young liberalize
Islamic Republic of Iran is against humanity Vzdazady

This post has been removed by its writer (Show details)

2016-09-24 16:35


Kamal

#15 Iran is isis

2016-09-24 16:52

Iran is isis


Guest

#16

2016-09-24 17:10

نه به اعدام ،

Guest

#17

2016-09-24 18:31

Capital Punishment is the most deplorable form of deliberate murder and must be stopped!

Guest

#18

2016-09-24 19:21

#نه_به_اعدام

Guest

#19

2016-09-24 20:13

اعدام خیلی بده ، این احکام مال زمانی بود که حکومتا نمی تونستن از زندانیا نگهداری کنن ، مال هزار سال پیش ، ضمن این که افرادی هستن داخل ایران که اینقدر دروغ پراکنی می کنن تو فضای مجازی ولی هیچگاه محاکمه نمیشن چون به افراد حکومتی متصلن ، خفقان بسته


Guest

#20

2016-09-24 21:15

ما حامی دفاع از حقوق فردی و آزادی بیان هر اندیشه ای هستیم البته آزادی اندیشه ها با رعایت حقوق دیگران واحترام به افکار سایرین یک نفر شاید بامن هم عقیده نباشد ولی دشمن هم نیست پس من اورا با هر مکتب فکری که دارد در آغوش گرفته ومیگویم سلام هموطن....با تشکر از زحمات عالی


Guest

#21

2016-09-25 01:26

اعدام از دید هر ایرانی محکوم است... به اعدام خاتمه  دهید...


Guest

#22

2016-09-25 01:48

من خواهان لغو حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری هستم

Guest

#23

2016-09-25 01:53

نه به اعدام

Guest

#24

2016-09-25 06:26

نه به اعدام

Guest

#25

2016-09-25 06:32