جمع آوری امضاء برای لغو حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری

 
The abolition of the death penalty Sina dehghan and Mohammad Nouri
 
Sina dehghan and Mohammad Nouri due to activity in virtual networks have been sentenced to Execution

We demand the abolition of the Execution penalty are two prisoners
 
The two persons are now in prison in Arak
 
.........................................................
 

لغو حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری

 

سینا دهقان و محمد نوری دو جوان ایرانی هستند که به دلیل نشر مطالب در فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و هر دو به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده اند.این دو زندانی در حال
حاضر در زندان اراک نگهداری می شوند
 
 
سکوت امروز یعنی اعدام
 
سکوت فردا یقه ما را خواهد گرفت اگر فردایی برایمان بگذاریند
 
شاید قربانی بعدی ما باشیم
 
********
 این اقدام جمع آوری امضاء صرفا برای منع اعدام ها در ایران است و تلاش آن مبنی بر آن است که ما خواستار ابطال حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری دو جوان ایرانی متهم به سب النبی هستیم