Halvempi koronavirustesti omiin kotimaihinsa matkustaville! Affordable Covid19-test for travelers reaching their own home countries!

[Suomi/English below]

Vaadimme että Suomessa koronavirustestien hinnat matkustamista varten olisivat kohtuullisia, kaikille saavutettavia ja muiden EU-maiden testien hintojen mukaisia. Turismi tai työ eivät ole ainoita syitä matkustamiselle. Suomessa asuville ulkomaalaistaustaisille (noin puoli miljoonaa) sekä ulkosuomalaisille (yli 1,6 miljoonaa) matkustaminen on välttämätöntä, jos haluaa tavata omia vanhempia, sisaruksia ja muita läheisiä. Useat ovat menettäneet sukulaisia ja rakkaita ihmisiä omissa kotimaissaan koronavuonna. Tai heille on syntynyt lapsia, joita toisen kotimaan isovanhemmat eivät ole vieläkään voineet tavata. Monelle heistä ainoa mahdollisuus lähteä olisi kesäloma-aikana, joten muutoksen kanssa on myös kiire.    Tällä hetkellä useimmat ulkomaat vaativat todistuksen negatiivisesta testituloksesta lähtömaassa. Suomessa oireettomana ei ole mahdollista saada kyseistä testiä matkustamista varten julkisesta terveydenhuollosta. Ei ole hyväksyttävä, että Suomesta lähtijöille ainoa vaihtoehto negatiivisen testin todistuksen saamiseen on yksityisen puolen tarjoama n. 270 € maksava testi. Halvin PCR-testi yksityisellä laboratoriolla on tarjolla vain Uudellamaalla ja se maksaa kuitenkin 190 € todistuksineen. Muissa EU maissa samanlaisen PCR-testin hinta on n. 25–80 €, useassa maassa se on jopa ilmainen. Mikäli yksityisten sairaaloiden ja laboratorioiden testien hintoja ei voida selvästi mukauttaa muiden EU maiden hintoihin, pyydämme että saisimme kyseisiä testejä julkisilta sairaaloilta kaikissa maakunnissa.  Esim. viisihenkinen perhe tällä hetkellä joutuu maksamaan testeistä pelkästään matkalle lähtiessä n. 900–1300 € (riippuen asuuko Uudellamaalla vai muualla Suomessa). Lisäksi tulevat lentoliput ja testit paluumatkaa varten. Useimmilla perheillä ei ole varaa lähteä, vaikka he ovat joutuneet odottamaan omien läheistensä tapaamista jo pitkään.”Jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu” (valtioneuvosto.fi). Em. oikeus ei käytännössä toteudu tällaisilla kohtuuttomilla testien hinnoilla. Ulkomaalaistaustaisille ja ulkosuomalaisille -varsinkin perheille- kielletään oikeus lähteä kotimaahan. 

We demand Covid19-test’s prices for travelling to be in Finland reasonable, accessible to everyone and in line with the prices of tests in other EU countries. Reasons for travelling can be very different, they are not just tourism or work. For residents of foreign background in Finland (approximately half a million) and expatriate Finns (over 1.6 million), travel is essential if you want to meet your parents, siblings, and other loved ones. Many have lost relatives and loved ones in their own countries during the coronavirus year. Or have given birth to children who have still not been met by the grandparents of the second home country. For many of them summer vacation is the only possible time to leave, so there is also a rush to change.    Currently, most foreign countries require a negative test result certificate from the country of departure. In Finland, it is not possible to obtain this test for travel from public health care as asymptomatic. It is unacceptable that for those leaving Finland, the option for obtaining a negative test certificate is the approximately 270 € test offered by the private sector. The cheapest PCR test in a private laboratory is only available in Uusimaa and it costs anyway 190 € including the certificate. In most of the other EU countries, the price of the same PCR test is about 30-80 €, and in many of them it is even free. If the prices of private hospitals and laboratories tests in Finland cannot be clearly adjusted to those in other EU countries, we ask that public hospitals will provide these tests in all provinces.    In other words, currently a family of five must pay about 900 € (in Uusimaa)-1300 € (elsewhere in Finland) only for departure tests, which will be added of course to the flights and return Covid-tests’ expenses. Under these conditions, most families cannot afford to leave and have already been waiting to meet their own loved ones for a long time. “Everyone has the right to leave Finland unless the right is restricted by law” (valtioneuvosto.fi). As a matter of facts this right is denied by the unreasonable prices of the tests required for leaving the country. For people of foreign background and expatriate Finns - especially families- the right to visit their country of origin is being denied!