نامه سرگشاده جمعی از فرهیختگان ایرانی مقیم خارج از کشور در نقد تعرفه پیشنهادی بودجه 97 برای عوارض خروج از کشور

 نامه زیر در اعتراض به طرح پیشنهادی دولت در بودجه 97 ارائه شده به مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش نرخ عوارض خروج از کشور تنظیم شده است

نامه_نهایی-11.jpg

نامه_نهایی-2.jpg

نامه_نهایی-3.jpg

نامه_نهایی-4.jpg

نامه_نهایی-5.jpg

peyvast.jpg