Peticija za sveopšte naoružanje do zuba

Svjedoci smo svakodnevnih pucnjava, ranjavanja, ubistava, eksplozija automobila, traktora i aviona. Krajnje je vrijeme da stvar uzmemo u svoje ruke. Nalazimo da je neophodno da svaki crnogorski građanin i seljak ima pravo da nosi dva pištolja, sedam ručnih bombi, minobacač i zolju. Zakon za sveopšte naoružanje do zuba bio bi jednak za sve. Njegova primjena ne bi zaobišla djecu, žene, stare, slabovide, slijepe, paralizovane, sakate i psihičke bolesnike, jer u vječnoj Crnoj Gori svako ima pravo na napad i odbranu. Izuzetak bio bio potpredsjednik Skupštine Branko Radulović zbog neuračunljivosti. Podršku nam je dao premijer Đukanović koji se više puta javno zalagao za običajno pravo. Kampanja koju će CDT realizovati u saradnji sa Polucijom, nosi naziv „Precizni samo opstaju!“.