Let's save the Plečnik Stadium

Comments

#603

Podpisujem peticijo, ker bo Stadion v načrtovanem primeru izgubil bistvo. Plečnikovega stadiona z načrtovanim projektom preprosto ne bo več, bo uničen. Bo le spomin in ime na račun katerega si bo kapital polnil lastno blagajno.

Žana Boltin (Barka, 2021-05-04)

#610

živim poleg stadiona.

IGOR PEDIČEK (ljubljana, 2021-05-04)

#611

Bi bilo škoda da Plečnikova umetnina propade ali da se jo loti "popravljati" kakšen strokovno neusposobljene kapitalist. Upam, da bomo uspeli zaščititi to dediščino in da se ne bo zgodilo enako kot s Kolizejem, ker se nismo pravočasno zbudili.

Breda Kompoš Ota (Pivka, 2021-05-04)

#614

Konec je treba narediti borbi požrešnežev, ki se borijo pri koritu in stadion obnoviti!

Mica Cof (Ljubljana, 2021-05-04)

#619

I sign this petition as the Secretary General of Europa Nostra, the organisation that has included last year the Plecnik Stadium in Ljubljana in our List of 7 Most Endangered heritage sites in Europe. We sincerely hope that the BSP project will be abandoned and that the Plecnik Stadium will be revitalised in line with Europe's best practice and the recently launched New European Bauhaus movement (which puts sustainability, aestetics and inclusiveness at the heart of any action which affects our living environment). This will be in the best interest of the improved quality of life and living environment for citizens of Ljubljana, Slovenia and Europe as a whole.

Sneska Quaedvlieg-Mihailovic (Hag, 2021-05-04)

#627

Ker je Plečnik veliko bolj dragocen kot Pečečnik.

Tina Lucu (Ljubljana, 2021-05-04)

#629

Ker želim, da se spoštljivo ravna s Plečnikovo dediščino.

Tanja Krapež Tanja Krapež (Ljubljana, 2021-05-04)

#646

želim, da ostane stadion v gaberitih kot je in naj se le restavrira in posadi trava na igrišču.

Darko Šilc (Ljubljana, 2021-05-04)

#655

Opažam, da je kar nekaj poslovno trgovskih centrov, ki niso niti približno polno zasedeni, zato je gradnja novih na novih lokacijah, še posebno na tistih, kjer so kulturno zgodovinsko pomembni objekti, popolnoma neupravičena. Kapital naj sanira in razširi že obstoječe oislovno trgovske centre, družba pa poskrbi za sanacijo in vzdrževanje kulturno zgodovinskih objektov in spomenikov.

Franc Košiček (NOVO MESTO, 2021-05-04)

#670

I believe the Plecnic stadium should be saved and the BSK Project permanently stopped to protect Ljubljana hertage.

Richard DEELEY (Luxembourg, 2021-05-04)

#680

ker je skrajni čas, da nekaj storimo za Plečnikov stadion, sramota za državo, če tega ne uspemo!

verena perko (kamnik, 2021-05-04)

#686

Ni potrebno graditi še več Merkatorjev itd.

Benjamin Genc (Ljubljana, 2021-05-04)

#702

Se ne strinjam s projektom

Štefan Wraber (Ljubljana, 2021-05-04)

#716

pečečnik ni plečnik

aleš košar (ljubljana, 2021-05-05)

#717

Ker smo na MOL, pred 20 leti opredelili lokacijo za novi stadion in dvorano in pridobili zemljišče v Stožicah. Plečnikov stadion bi tako ostal javni rabi natančno tako , kot si prizadevate pobudniki peticije!

Igor JURANČIČ (Ljubljana, 2021-05-05)

#718

Plečnikova dediščina je enkratna in neprecenljiva. Plečnikov stadion za Bežigradom je nedvomno del nje. Mojster ga je projektiral za množično prireditev (ne za šport) in ga premišljeno umestil v prostor. Ta karakter objekta z okolico je treba ohraniti in ga vrniti Ljubljančanom in vseh vrst uporabnikom! Odgovorne in pristojne pozivam, naj premislijo, saj je od njih odvisen obstoj ne le narodove kulturne dediščine, temveč vseobče!

Mojca Jenko (Ljubljana, 2021-05-05)

#719

Ker želim, da se Plečnikov stadion ohrani v skladu z veljavnimi kulturnovarstvenimi smernicami

Sanja Gostinčar (Ljubljana, 2021-05-05)

#730

se ne strinjam s predvidenimi intervencijami v arhitekturni spomenik.

Špela Šubic (Ljubljana, 2021-05-05)

#731

Žalostno, da se na tak način uničuje Plečnikova dediščina in še bolj, da se izsiljuje z nekimi projekti, ki so (v Jankovičevi maniri) le v prid kapitalu.
Kaj je narobe s klasično OBNOVO stadiona, ki naj se ga vrne v prvotno uporabo? Ljubljana bi potrebovala tudi ta, manjši stadion!

Maja Sotenšek (Ljubljana, 2021-05-05)

#734

Se zavzemam za ohranitev Plecnikovega stadiona v izvirni obliki

Luka Vengust (Ljubljana, 2021-05-05)

#741

Peticijo podpisujem, ker se uavzemam za ohranitev kulturne dediščine in nasprotujem gradnji, ki mestu in prebivalcem mesta ne prinaša nobenih koristi.

Barbara Vrečko (Ljubljana , 2021-05-05)

#753

Ker se strinjam s strokovno javnostjo o ohranitvi stadiona.

Tjaša Gioahin (Ivančna Gorica, 2021-05-05)

#758

Plečnikova dediščina je del identitete Slovenskega naroda tisto, kar izraža lepoto v svoji najčistejši in najbolj plemeniti obliki. Plečnik nas s svojo arhitekturo postavlja v sam vrh svetovne arhitekturne dediščine.

Primož Šrot (Mlače , 2021-05-05)

#765

Ker je stadion del opusa Jožeta Plečnika v Ljubljani, in kot to pomemben del kulturne in arhitekturne vrednosti slovenske države, naroda. Stadion se mora obnoviti in uporabljati še naprej kot stadion.

Renske Svetlin (Ljubljana, 2021-05-05)

#773

naj stroke dobe težo

Janez Urbanc (Begunje na Gor., 2021-05-05)

#775

Plečnik je najboljša dediščina kar jo Ljubljana ima. Ker je velik umetnik in smo mu lahko hvaležni za vso arhitekturo, ki nam jo je zapustil v uživanje.

Dušan Mandić (Ljubljana, 2021-05-05)

#790

Spoštujem Plečnikovo delo.

Silva Zagorc (Maribor, 2021-05-05)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...