Støtte til Rune Fardal sitt arbeide for menneskerettigheter i møte med det offentlige i Norge

Er du som mange av oss andre opptatt av at barn og familie faktisk skal ha et godt værn og like rettigheter og et velfungerende lovverk og støtter en endring i barneværnet til det beste for barna, og ikke til barnevernets beste for barnevern/foreldrevernet slik det er per dags dato.

Støtt Rune Fardal og hans arbeide med å avdekke urettferdighet satt i system mot barn og deres respektive familier.

Gi din stemme med å signere i linken under.


Hjørdis Lundsbakken med flere    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize Hjørdis Lundsbakken med flere to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...