Lironi ariun! Release the bear!

(English version below the Albanian text)

 

Shiko videon!

Watch the video! 

 

Pronarit të Restorantit Vjosa:

Kam parë këto imazhe të tmerrshme të një ariu që mbahet në kafaz në restorantin tuaj. Ai mbahet në kushte të mjerueshme dhe degraduese për arsye të pakuptueshme. Në fakt, vuajtjet e tij mund të shihen qartë përmes fotografive dhe videos së postuar në internet.

Njeriu nuk mund të kënaqet në restorantin tuaj duke parë në të njëjtën kohë këtë kafshë të pafajshme që vuan në kushte kaq mizore e degraduese në një kafaz po aty ku njerëzit shkojnë për të ngrënë një drekë apo darkë.

Aktualisht, është duke u zhvilluar një fushatë ndërkombëtare në internet dhe njerëzit nga e gjithë bota po e njohin restorantin tuaj jo për shkak të shërbimit dhe cilësisë së shkëlqyer të ushqimit që ju përpiqeni të ofroni, por për shkak të vuajtjeve të pakuptimta që po i shkaktoni këtij ariu, që është një specie në zhdukje. A është ky vërtet publiciteti që ju dëshironi të keni?

Nëse e doni këtë ari, ju lutem lirojeni! Nëse nuk e doni, ju lutem lirojeni! Bëjeni restorantin tuaj të famshëm për bujarinë, humanizmin dhe dhembshurinë e pronarit të tij.

Me respekt,

Nënshkruesit

_________________

 

To the owner of the Vjosa Restaurant:

I have seen the terrible images of the bear caged at your restaurant. The bear is being subjected to a miserable and degrading existence for no reason. Indeed its suffering can be seen clearly from the pictures and video posted on the internet. 

There can be no satisfaction from anybody to have a meal at your restaurant while an innocent animal suffers such cruel and degrading
conditions in a cage on the same premises.

There is an international campaign underway on the internet and people from around the world are coming to know your restaurant not because of the excellent service and quality of food that your business strives to provide but because of the pointless suffering inflicted on an endangered species of bear. Is this really the publicity you wish to have?

If you love the bear, please release it! If you don’t love it, please release it! Make your restaurant known for the generosity, humanity and
compassion of its owner. 

Yours sincerely

The undersigned


Animal Rights in Albania Now    Contact the author of the petition