Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#1126

2016-09-17 17:19

Jeg liker naturlig natur.

Guest

#1127 Re:

2016-09-17 17:21

#1: -  

 Vil ha ulv


Guest

#1128

2016-09-17 17:22

Fordi jeg mener at alle dyr har rett til å leve.

Guest

#1129

2016-09-17 17:22

Ulven kom hit til landet lenge før oss. Med hvilken rett skal vi da utrydde den?

Guest

#1130

2016-09-17 17:23

Rovdjuren är en naturlig del av naturen och måste finnas kvar. Vi bidrar till vår egen undergång genom att inte inse detta.

Guest

#1131

2016-09-17 17:25

Jeg signerte fordi jeg mener ulven ikke skal bli utrydda, den burde få være i fred. Det er sauer på beite, og ja det er synd det blir tatt noen av de men det finnes tusenvis av sauer, mens bare ca.68 ulver er det i Norge. Det er jo naturens gang, og når bønder har dyra på beite så vet de jo på forhånd at de tar en sjanse bare ved å slippe de ut.

Guest

#1132

2016-09-17 17:26

Fordi den ulvepolitikken som er nå, er svært aggressiv! Jeg oppfordrer bøndene om å passe på og gjete.sauene sine...De gjorde det før og det kan gjøres igjen!

Guest

#1133

2016-09-17 17:28

Fordi slik de "folkevalgte" styrer landet vårt og ikke minst hvordan de tar vare på miljøet vårt er ikke ok. Nedslakting av ulv og tømming av slam i totalt unik undervannsfauna...fy! Dette er skammelig! Jeg vil ikke ha folk som sitter og styrer landet mitt som styrer det så elendig!

Guest

#1134

2016-09-17 17:31

Dette er bare sykt....!!!

Guest

#1135

2016-09-17 17:33

Fordi det er galskap! ! !

Guest

#1136

2016-09-17 17:34

Fordi jeg gerne vil have en verden, hvor det ikke er mennesker, der bestemmer, hvad der er natur.

Guest

#1137

2016-09-17 17:38

Fordi det er rystende at det ellers så sympatiske Norge vil udrydde ulven .

Guest

#1138

2016-09-17 17:38

Cause killing animals is cruel

Guest

#1139

2016-09-17 17:40

Mennesket har ikke rett til å nermest utrydde en dyreart. Vi må ha dyr i naturen.

Guest

#1140

2016-09-17 17:40

Wolves do not deserve to be punished for doing what their species is meant to do.

Guest

#1141

2016-09-17 17:42

Jeg signerte dette oppropet pga av jeg synes det er feil å ut utrydde de få ulvene som er igjen i Norge. Synes det er rart at ulven er liksom fredet, men likevel så skal de utrydde over halvparten :(

Guest

#1142

2016-09-17 17:44

Jeg er sterkt imot dette forslaget, galskap spør du meg. Ulven er en del av norsk fauna. La ulven leve

Guest

#1143

2016-09-17 17:50

Signerte pga at denne jakten på ulven er helt forferdelig å ser ingen mening med det! Det er då få igjen så vi må da la dem være i fred!

Guest

#1144

2016-09-17 17:50

Fordi jeg mener rovdyr hører hjemme i norsk natur, og at det faktisk er menneskene, som anser seg som smartere enn dyr, som er ansvarlige for å finne gode løsninger for sameksistens. Utryddelse har ingenting med sameksistens å gjøre.

Guest

#1145

2016-09-17 17:55

For å bevare ulven

Guest

#1146

2016-09-17 17:56

Fordi ulven er en viktig art for økosystemer. Og i en bærekraftig natur bør vi ha litt mer toleranse ovenfor disse store rovdyrene slik at de naturlige systemene blir vedlikeholdt.

Guest

#1147

2016-09-17 17:59

Fordi norsk rovdyrpolitikk er hårreisende og stakkarslig

Guest

#1148

2016-09-17 18:00

Jeg er i mot regjeringens vedtak om drap av ulv

Guest

#1149

2016-09-17 18:02

Istede for og avlive disse berikende vakre rovdyrene, må en heller bruke tid og penger på hvordan vi kan leve med dem.
Da tenker jeg bl.a på sauebøndene som dessverre mister Mangen av dyrene sine.
Det finnes andre land som klarer og kombinere villdyr og tam dyr....vi har mye og lære fra dem, bruk heller tid og penger på kunnskap istede for utrydning!!!
Det er bare trist og en stor tragedie det som skjer nå med rovdyrene våres

Guest

#1150

2016-09-17 18:04

Vi trenger ulven i norsk natur, bestanden er allerede for lav og på godt å vondt trenger vi ulven også for å opprettholde en balanse i naturen.
Facebook