Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#26

2016-05-22 18:57

For ulv hører hjemme i norsk natur! Sauenæringa har fått altfor stor makt, og med tanke på hvor lite sauetap som faktisk er pga ulven er det bare tull slik politikken føres idag!

Guest

#27

2016-05-22 18:58

Vi har plass til noen ulver i norsk fauna.

Guest

#28

2016-05-22 18:58

Fordi jeg ønsker ulv i norsk natur


Guest

#29

2016-05-22 19:01

La ulven leve!
Realisten

#30 Den siste idiot er enda ikke født

2016-05-22 19:03

Det er mere naturlig med ulv i norsk villmark, enn det er med sau - sauen er mere et skadedyr i dens mangfold der den forstyrrer andre arter (les:smitte). 

Få slutt på grådige og kunnskapsløse nordmenn, som ikke tar ansvar for sine egne dyr. 


Guest

#31

2016-05-22 19:05

Vi må ha ulv I Norsk fauna, dette er en nødvendighet, og hvis vi får en regering som ser det samme og ikke kun tenker på bønderne, er vi kommet langt

Guest

#32

2016-05-22 19:05

Mennesker skal ikke bestemme hvem som har rett til å leve og ikke.

Guest

#33

2016-05-22 19:06

Fordi norges rovdyrpolitikk er langt ifra bærekraftig og fullstendig idiotisk!

Guest

#34

2016-05-22 19:09

Fordi regjeringens politikk fører til dyreplageri av både ulv,og sau.Og at naturen trenger en bærekraftig ulvestamme.

Guest

#35

2016-05-22 19:10

Rovdyrene i Norsk natur må bevares. Nei til utryddingspolitikken til Stortinget. Rovdyrpolitikken som føres i Norge er tragisk. Heller stramme inn på hvem som skal få kalle seg jeger og ha våpen. Alt for mange der ute som aldri burde hatt lov til å jakte. De skyter utryddingstruede dyr bare for gøy og ofte pines dyra til døde. Stopp dette nå før det er for seint. Er ikke dyrene sin feil at de kommer tett på menneskene. Det er menneskene som tar seg til rette av dyrenes leveområde.

Guest

#36

2016-05-22 19:11

Ja til ulv i norske skoger. Å ikke drep fennris sine barn

Guest

#37

2016-05-22 19:13

Det må bli slutt på den uvettige ulvepolitikken i Norge! Politikere må lære seg mer om rovdyr og natur! Vi er mange som ønsker mer ulv i en sunn natur.

Guest

#38

2016-05-22 19:14

Ulven hører til i vår naturtype. Jeg ønsker å bevare ulv, på like premisser som resten av vår norske natur og dyrelivet som lever i den.

Guest

#39

2016-05-22 19:16

Fordi ulven er en del av Norsk fauna, den er fredet og skal ikke drives rovdrift på.

Guest

#40

2016-05-22 19:17

Jeg tror at Norge har plass for rovdyr
Rune

#41 Naturen er for alle, også ulven.

2016-05-22 19:19

Ønsker at kommende generasjoner også skal få oppleve genuin natur. Der hører også ulven hjemme. 


Guest

#42

2016-05-22 19:20

Ulven er og skal være en del av norsk fauna.

Guest

#43

2016-05-22 19:21

For og bevare roviltet i norge og ha en naturlig fauna

Guest

#44

2016-05-22 19:24

Istedet å passe på beite dyr... Løsningen er å drepe alle vilt dyr i norske naturen. Dette burde være en prioritet å stanse i helle Norge. Jeg håper at ulven og gaupa kan fortsatt redes.

Guest

#45

2016-05-22 19:24

Mangfold i naturen er viktig, og vi har nok sauehoder i Norge

Guest

#46

2016-05-22 19:26

Ulven er en viktig del av økosystemet. Hjorteviltet er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet og rovdyra holder økosystemer I balanse. Kortsiktig profitt må ikke overstyre bærekraftig forvaltning av naturen.

Guest

#47

2016-05-22 19:26

Fordi jeg mener at rovdyr har sin fulle rett til å leve ute i naturen.
Muffe

#48

2016-05-22 19:26

Ulver er ikke kosedyr. Naturen må få gå sin gang og selvsagt må de bevares! 


Guest

#49

2016-05-22 19:26

Rovdyr må være en naturlig del av vår fauna

Guest

#50

2016-05-22 19:27

Ulven hører hjemme i norsk natur. Få nok som det er. Verne ulven.
Facebook