Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#51

2016-05-22 19:29

Viktig og bevare ulven for økosystemet. Tar utrde syke og svake dyrene. Er en naturlig del av den norske naturen. Flotte og vakre dyr .

Guest

#52

2016-05-22 19:29

Elsker ulve Fantastiske dyr

Guest

#53

2016-05-22 19:31

For ulv i Norsk fauna

Guest

#54

2016-05-22 19:31

Nå må regjeringen ta seg sammen og vi må protestere på dette. Flau over å være norsk.

Guest

#55

2016-05-22 19:34

Fordi det er viktig med rovdyr i norsk fauna

Guest

#56

2016-05-22 19:35

Ulven er viktig for norsk natur.Den har like mye rett til å ferdes i skog og mark som andre større dyr som også hører til i naturen.

Guest

#57

2016-05-22 19:36

Jeg liker ulven

Guest

#58

2016-05-22 19:36

Fordi Ulven er et naturlig element i vår natur. Og den skal være der

Guest

#59

2016-05-22 19:42

Jeg synes ikke stortinget har grunn til å bestemme dette!

Guest

#60

2016-05-22 19:43

Ulv er chill, mennesker skal ikke leke gud. Easy

Guest

#61

2016-05-22 19:48

Fordi ulven har en selvfølgelig plass i norsk natur og jeg hater regjeringens utrydningspolitikk som syr puter under armene på sauebøndene.

Guest

#62

2016-05-22 19:54

Ulven har ikke gjort mer galt enn å eksistere. Siden når ska mennesket styre naturen isteden for å leve med naturen? Ulven følger sin natur, da må vi bare ta forhåndsregler for å leve med det isteden for å drepe alt som ikke passer inn i vår plan. Jeg er vokst opp på bondegård å besøk fra grevling, mård, elg, dådyr, rev å ulv var å regne med, å vi drepte kun kraftig skadede og syke dyr, hvis de tok høner, kaniner, sauer osv så var det vare slik. Da var det vår jobb å fikse bedre beskyttelse for våre dyr, men trengte da ikke drepe vilde dyr for det, finnes mye annet som kunne forebygge.

Guest

#63

2016-05-22 19:58

Jeg ønsker Ulv og andre dyr skal få leve :))

Guest

#64 Re:

2016-05-22 20:00

#8: -  

 


Guest

#65

2016-05-22 20:05

Fordi Norges rovdyrpolitikk ikke hører hjemme noe sted.

Guest

#66

2016-05-22 20:08

Vi redder dyre og planteliv i Amazonas, men klarer ikke å ta vare på vår egen natur og dyreliv.

Guest

#67

2016-05-22 20:13

Vil ha ville dyr i naturen også ulv. På tide vi lærer oss å leve med de i naturen. Og bønder og samer begynner å gjete passe på dyrene sine som de må og gjorde før i tiden

Guest

#68

2016-05-22 20:19

Det er totalt uetisk å ikke ta vare på en truet dyreart som har like stor rett til å leve her som oss.

Guest

#69

2016-05-22 20:22

Varg behövs!!

Guest

#70

2016-05-22 20:25

Jeg er imot utryddingspolitikk

Guest

#71

2016-05-22 20:31

Jeg ønsker mangfold i naturen og ulven er viktig for vårt økosystem. Ulven har like mye rett på naturen som sauene. Sauer skal ikke ha enerett ! Rovdyrpolitikken som føres må ta slutt. La ulven leve!

Guest

#72

2016-05-22 20:36

Fordi der må være plass til frie ulve i norsk natur.
S

#73

2016-05-22 20:42

La ulven leve


Guest

#74

2016-05-22 20:42

Fordi det bevaringen av vår fauna er viktigere enn næringsinteresser.

Guest

#75

2016-05-22 20:44

Ulven, på lik linje med andre rovdyr, hører hjemme i Norge og norsk natur. En bærekraftig bestand for fremtiden må sikres.
Facebook