Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#1701

2016-09-19 17:03

På tide og våkne opp og ta vare på ALLE våres rovdyr det er en stor skam av våres politikere og ha så lite innsyn til dyrelivet i Norge.

Guest

#1702

2016-09-19 17:46

Ulv er en naturlig del av Norsk natur, la den leve i fred!

Guest

#1703

2016-09-19 17:50

Ulven er et viktig individ for andre arter i skogen! LA ULVEN BLI!!
Man ødelegger hele norsk natur hvis vi fjerner individer som "kommer i veien vår"!

Guest

#1704

2016-09-19 18:05

fordi at det er urettferdig mot ulven. hva er skjedd med gjeteryrket ? Er sauebøndene for grådige til å betale for gjeter eller for makelige til å passe på dyra sine. Hva me jerv, bjørn, sykdom ?

Guest

#1705

2016-09-19 18:11

Ulver må få finnes kvar :-) Fine dyr som har like stor rett at leve som alle andre dyr.

Guest

#1706

2016-09-19 18:37

Vern om ulvebestanden i Norge

Guest

#1707

2016-09-19 18:38

Ulv har like mye rett til å leve som jerv, gaupe, bjørn, ørn m.m. La sauebøndene få lama som sauegjetere når de ikke kan gjete sauene sjøl.. 


Guest

#1708

2016-09-19 19:02

Jeg synes det er feil at vi skal bestemme hva som lever og hva som dør i en natur som vi alle lever av. Ulven har like mye rett til å være her som oss. Jeg synes det er helt forferdelig at de i det hele tatt vurderer å ta livet av så mange ulver i en bestand som er så liten.

Guest

#1709

2016-09-19 19:03

Ren og skjær nødvendighet.
jesper sandberg

#1710 la ulven leve

2016-09-19 19:03

Å ta livet av en så stor andel av en sp liten bestand er helt umenneskelig!


Guest

#1711

2016-09-19 19:43

Fordi det er en selvfølge for meg og fordi ulven hører naturlig hjemme i vår fauna. Jeg har gremmet meg i årevis over at norske myndigheter skyter ulv. Det er skammelig.

Guest

#1712

2016-09-19 19:48

Vil ha ulv i norsk fauna og syns ikke vi har så mange individer igjen.

Guest

#1713

2016-09-19 19:54

Fordi det er det eneste riktige.

Guest

#1714

2016-09-19 19:58

Fordi jeg ønsker en natur med en fauna hvor våre rovdyr har en plass. Den blir ikke komplette uten. Pengeinteresser kan ikke trumfe dette. Det er synd at norsk husdyrhold drives på en slik måte at naturen hele tiden må vike. Det finnes alternativer.

Guest

#1715

2016-09-19 19:59

La ulven leve!

Guest

#1716

2016-09-19 20:00

Jeg vil ikke at ulven skal utryddes.

Guest

#1717

2016-09-19 20:15

Man må ta vare på det mangfoldet vi har i norsk natur, og ulv er en del av det.

Guest

#1718

2016-09-19 20:15

Fordi jeg synes det ville være en skam om vi en dag skulle våkne opp til et Norge uten ulv, som har så utrolig vakker natur og for å opprettholde den vakre naturen vi har er alle dyr og spesielt ulv en viktig del. Jeg tror også at det vil ikke stoppe med ulv, lar vi ulven dø ut vil vi mennesker peke på neste rovdyr og si at de må ut, og slik vil det fortsette til vi er alene. Det er ikke vår rett som mennesker å drepe og utrydde, det er vår plikt å bevare og lære.

Guest

#1719

2016-09-19 20:17

Ulven har livets rett! Bøndene får passe på dyra sine

Guest

#1720

2016-09-19 20:40

Beskytt ulven i norsk natur! La den få leve!

Guest

#1721

2016-09-19 20:41

Jeg vil at alle dyr har en plass på denne jord og hvem er vi mennesker som kan tillate å bestemme over hvem som skal overleve . Vi mennesker gjør mer skade enn et stakkars dyr. Jeg blir trist.

Guest

#1722

2016-09-19 20:43

Jeg synes det er respektløst av norske myndigheter å hekte det store sauetapet på ulven, når det ikke er sant. Samtidig går norske myndigheter med stor brystkasse fremst når det er snakk om å bevare det biologiske mangfoldet andre steder i verden. Jeg har lyst til å kalle det hykleri.

Guest

#1723

2016-09-19 20:45

This is just sick!!

Guest

#1724

2016-09-19 20:50

Ulv og andre rovdyr er en naturlig del av norsk natur.
Ulven ble utryddet i Norge en gang tidligere. På 1970-tallet ble det så satt ut importert ulv ( fra Sovjet..? ) som slo seg til ro og har ynglet.
Utrydning MÅ IKKE skje nok en gang!
Vettløs "jakt" MÅ TA SLUTT!

Anonymous

#1725 Re:

2016-09-19 21:13

#1: -  

Hvordan i huleste kan det ha seg at 2 små (fordomsfulle) viltnemnder skal ta avgjørelser på vegne av oss alle i dette landet...!!!??? på en ulvestamme som vi alle eier, og har all rett til å bestemme sjebnen til!!!!??? Her må det en lovendring til, og enten må slike avgjørelser løftes opp til Stortingsnivå eller folkeavstemming. 

 

Facebook