Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#2301

2016-09-23 00:18

Ulven hører til i norsk natur!!!

Guest

#2302

2016-09-23 00:19

Fordi ulven har rett til å leve i norsk natur . Ulven har vært i lenge før mmensker kom. Et ordtak som lyder EKTE MANFOLK SKYTER IKKE ULV. LA ULVEN OG ANDRE VILLE DYR SOM VI HAR FÅ LOV TIL Å LEVE I NORSK FAUNA.

Guest

#2303

2016-09-23 00:54

Ja til ulv i Norsk natur! ♡

Guest

#2304

2016-09-23 00:59

De store rovdyrene har sin naturlige plass i norsk natur! Uten ulven forrykkes balansen i den naturlige faunaen.
La ulven leve!
trond

#2305 Re:

2016-09-23 02:48

#1: -  

 gjetere er en glimende ide, ungom som vil tjene noen kroner i sommerferien ønsker dett velkommen


Guest

#2306

2016-09-23 05:25

Jeg vil bevare ulven. Sinnsykt at vi skal ha så liten bestand når våre naboer har langt flere og kan leve med det. Hvis folket er så redd for sine sauer så er ihvertfall det å skyte ulv ikke veien å gå. Ulven trenger å leve i flokk for å ta de dyr de er mest interessert i nemlig vilt med hjort, elg, rådyr etc.. Jeg sier nei til å legalisere ABB og 22.juli på denne måten. Dette er massemord!


Guest

#2307

2016-09-23 06:06

Jeg mener at ulv er en del av norsk natur, av norsk fauna, og at den fortjener å være her. Vi blir en fattigere nasjon uten ulven!

Guest

#2308

2016-09-23 06:10

Jeg synes det er feil å drepe ulven så den nesten blir utrydningstruet. Ulven spiller faktisk en rolle i naturen. Den hjelper oss å holde en balanse. Uten dem har vi forstyrrer balansen i norsk natur. Vanligvis er jeg ening i det stortinget sier og mener, men akkurat i denne sammenhengen synes jeg de gjør en stor feiltagelse.

Guest

#2309

2016-09-23 06:26

Feil å ta så mange dyr av så liten bestand .

Guest

#2310

2016-09-23 06:29

Fordi ulven skal leve, vi (mennesker) har alt for mye rett i verden, og det å nærmest slakte en hel art er kvalmt!

Guest

#2311

2016-09-23 06:30

Vi må ha "rom å plass" plass for alle i vår norske natur !

Guest

#2312

2016-09-23 06:33

Vi mennesker har ingen rett til å sette oss selv over naturen!

Guest

#2313

2016-09-23 06:47

Ulvene hører også til i naturen!

Guest

#2314

2016-09-23 07:18

Fordi Norge som andre land trenger ulv og andre rovdyr.

Guest

#2315

2016-09-23 07:19

La ulvene få være i fred!! La naturen gå sin gang! Vi mennesker må slutte og ødelegge den! 


Guest

#2316

2016-09-23 07:36

Dette er et viktig tema. Og når undersøkelser viser at det er mange dyr som dør i utmark av mange andre årsaker, blir det helt feil å utrydde ulven for at noen mennesker ikke skal innrømme at de kanskje har tenkt feil.

Guest

#2317

2016-09-23 07:50

Heia ulven!

Guest

#2318

2016-09-23 07:57

Fordi jeg ikke syns det er riktig at man skal slakte ned så mye av ulvebestanden.

Guest

#2319

2016-09-23 08:01

Viktig å støtte ulven I norsk natur

Guest

#2320

2016-09-23 08:07

Det skal være rom for ulv i norsk nattur. Ulven var her før oss, vi skal respektere naturen.

Guest

#2321

2016-09-23 08:25

Fordi det er viktig å bevare de få ulvene vi har. Rart I grunnen at en tilfeldig valgt regjering skal få lov å forvalte våre rovdyr. Det burde være en verneplan som var urørlig også etter ett regjeringsskifte. Det økologiske mangfoldet er viktigere enn at sauebønder ikke forordnet gjeter / gjeterhund når vi vet hvor mange farer sauene møter hjelpeløse i utmark. Ulv er en bitteliten del av dette og har fått uforskyldt mye hets og uvitenhet mot seg.


Guest

#2322

2016-09-23 08:29

I enkelte områder i Norge er det for mye hjort, elg, reinsdyr og rådyr. Vi trenger rovdyrene for å opprettholde en sunn balanse i naturen. Slik som jeg har skjønt det er det store beiteskader på skog. Hjort går løs på rundballer til bønder på vestlandet. At det går med noe sau i dette får vi bare godta. Norske bønder får en god erstatning for tap av sau.

Guest

#2323

2016-09-23 08:37

For å ta vare på ulvene.

Guest

#2324

2016-09-23 08:37

Fordi det er tydelig at Ulven er det minste problemet vi har i forhold til norske sauebønder og sauevelferden, så det argumentet faller på stengrunn.
Vi må være i stand til å ivareta mangfoldet i norsk natur selv om et dyr kan oppfattes av allmennheten som "skummelt" for å si det på en naiv måte. Andre land i verden f.eks. Australia klarer å co-eksistere med et uttall av arter som er en mye større trussel mot mennesker og husdyr enn ulven, hvorfor klarer vi det ikke her i et land med store ressurser.


Guest

#2325

2016-09-23 08:53

En hver art har sin berettigelse til at leve på vores jord.
Facebook