Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#2701

2016-10-02 22:02

Vi trenger mangfoldet i naturen. Det gir en bedre naturopplevelse!

Guest

#2702

2016-10-03 01:01

Ulven har en naturlig plass i faunaen vår.
Drapstallene om ulvedrept sau er i beste fall tvilsomme.
Ørn tar mye lam, men vi hører ikke "drep ørna, den hører ikke hjemme her" av den grunn.
Erstatning for rovdyrangrep er større enn slakteprisen, så det er ikke til å unngå at det spekuleres i form av "feilrapporteringer".
Sauebøndene må selv gjøre en innsats for å få ned skade/dødsomfang ved oppsyn og stengsels-tiltak -det dør/avlives fler sau pga. skrent-fall og andre skader enn det ulven tar.
Shaggy

#2703 Bondens ansvar

2016-10-03 02:57

Det er bondens ansvar å sikre sine dyr. Ulven er bare ute etter mat!


Guest

#2704

2016-10-03 06:12

Ja til ulv i Norge.

Guest

#2705

2016-10-03 07:44

Ulven er gjort til syndebukk for tap av husdyr, uten å være i nærheten av hovedårsaken til tapet. Den har krav på en plass i norsk natur, slik den alltid har hatt.

Guest

#2706

2016-10-03 07:50

Rett skal være rett. Vi har ingen rett i å bestemme hvem som skal leve

Guest

#2707

2016-10-03 08:46

Vi kan ikke være så arrogante at vi skal bestemme over faunaen og hvem som har rett til å være der. Dette er en umenneskelig handling, og har kun politikk og økonomi som grunnlag for vedtakene som fattes på løpende bånd!

Guest

#2708

2016-10-03 09:20

Fordi ulven er viktig for økosystemet.

Guest

#2709

2016-10-03 10:43

Vi trenger Ulven...begrenses ja, men ikke nesten utryddes

Guest

#2710 Re:

2016-10-03 10:51

Få med internasjonale aktører. Legg press på Norge. Politikerne må se at verden reagerer på slik uansvarlighet  

 


Guest

#2711

2016-10-03 11:45

Vi trenger ikke og utrydde ulven, den gjør jo minimal skade. Det meste av skadene til sauene skyldes uforsiktighet, der de påfører seg dette selv. Vi trenger ingen begrensninger på ulven foreløpig!

Guest

#2712

2016-10-03 12:24

For å vise min avsky for norsk rovdyrforvaltning.

Guest

#2713

2016-10-03 12:40

Alt annetville vært uklokt.

Guest

#2714

2016-10-03 14:02

Sau tatt av rovdyr 2014 fordeler seg slik iht. erstatning:
Gaupe 20,7%
Jerv 36,8%
Bjørn 7,2%
Ulv 8,7%
Kongeørn 7,10%
uspes.fredet rovdyr 19,5%

Vi har plass til gaupe, jerv, kongeørn, og bjørn. Hva er det som gjør ulven til et rovdyr vi må utrydde? Den er så godt som utryddet fra Norge allerede.

Guest

#2715

2016-10-03 15:38

Fordi jeg synes at det er noe forbannet tull å ikke utrydde skadedyr som ulv i Norge.


Guest

#2716

2016-10-03 16:58

Ulven er viktig i naturens økosystem!

Guest

#2717

2016-10-03 17:08

Jeg har i mange år undret med over bønders unnfallenhet i å ta ansvar for sine dyr!! Ønsker de å drive med dyr, MÅ de også ta den jobben som kreves for å ivareta dem!. Å gjete sine dyr er det minste vi kan forlange av bøndene. Så får vi alle ta de forholdsregler som kreves i områder der det finnes ulv. Det å slippe løs hunder i områder med ulv....ja, da hjelper det ikke å gråte på avisenes 1. side om hunden blir skadelidende. Vi må alle respektere/godta villdyrene og deres drifter. Det er en grotesk avgjørelse fra myndighetens side om å drepe 47 ulv. Men synes dette er i tråd med den norske folkesjela.... om det er noe du ikke ønsker å forholde deg til....fjern det!!!
Ann

#2718 Re:

2016-10-03 17:10

folk vil ikke høre.....

 ....på realiteten.... Fatter ikke hvorfor det er ulven som skal unngjelde for bøndenes unnfallenhet i å ta vare på egne dyr!!!


Guest

#2719

2016-10-03 17:17

Jeg signerte fordi jeg hadde veldig lyst til å gjøre det. Liker ulven, og synes det er forferdelig at den nesten skal fjernes. Det blir ikkje riktig for meg.

Guest

#2720

2016-10-03 18:19

Fordi ulv hører hjemme i norsk fauna.

Guest

#2721

2016-10-03 20:10

JA TIL ULV I NORSK NATUR, og saueeiere må gjerde inn/ passe på dyra sine.

Guest

#2722

2016-10-03 20:23

Har de tid til å dra på ulvejakt har de tid til å gjete på sauene også!

Guest

#2723

2016-10-03 20:58

fordi det er tragisk å skyte ned dyr som hører hjemme i landet vårt

Guest

#2724

2016-10-03 21:55

Ulven hører til i Nordisk natur. Og der skal den være.

Guest

#2725

2016-10-03 22:04

Dette er ren idioti uten like!
Facebook