Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#2951

2016-10-12 16:06

Ser helst at Ulvene får fred,fra all masse drap som er ønsket.

Guest

#2952

2016-10-12 16:12

Ulv er de beste til å sortere ut syke og svake dyr så de slipper å lide 


Guest

#2953

2016-10-12 16:41

Ja til ulv i norsk natur

Guest

#2954

2016-10-12 16:49

Ja til ulv i Norge! Dyrs liv er like mye verdt som menneskers!

Guest

#2955

2016-10-12 17:00

Ulven og andre rovdyr er en integrert del av naturen ogxandre del av næringskjeden. Ødelegges ett ledd i kjeden ødelegges hele kjeden. For. Eks er hjorteflua og flått problemet økende uten rovdyr men med rovdyr reduseres problemet. Hvis ulven skal overleve må habitatet den lever i overleve også. Dermed bevares og vernes naturen enkelt ved å fokusere på rovdyrene på toppen av kjeden.

Guest

#2956

2016-10-12 17:13

Jeg vil bevare ulv i norsk natur,det er viktig å ta vare på rovdyra våre!!

Guest

#2957

2016-10-12 17:52

Ulv er en viktig del av norsk kultur og vi burde verdsette ulven. Nydelige skapninger som prøver å overleve.

Guest

#2958

2016-10-12 17:55

Det skal ikke være lov med avlivning av de stakkars ulvene i norsk natur. Må finnes andre løsninger som regjeringene,oss og folket må finne ut av. !!!! La ulven leve!!!

Guest

#2959

2016-10-12 18:05

Fordi jeg ikke vil at ulven skal bli borte

Guest

#2960

2016-10-12 18:12

Generelt opptatt av ulvens eksistens. Hvordan forvaltningen skal gjennomføres vil jeg ikke komme inn på da dette er en politisk sak.

Guest

#2961 Re:

2016-10-12 18:13

#1: -  

 


Guest

#2962

2016-10-12 18:29

Fordi mennesker har ingen rett til å leke Gud å brutalt slakte hele ulvestammer!! Forkastelig!!

Guest

#2963

2016-10-12 18:49

Balanse i naturen. Ulven hører med. Angriper uhyre sjelden mennesker. Det bør forskes på måter å beskytte husdyr på, de steder det viser seg å være nødvendig.

Guest

#2964

2016-10-12 18:53

Fordi jeg elsker alle dyr og jeg hater jegere som jakter uten grunn!! #dyr

Guest

#2965

2016-10-12 19:55

Fordi mangfold i naturen er viktig! Og hvorfor skal bøndenes økonomiske interesser stå foran et dyrs rett til liv?

Guest

#2966

2016-10-12 20:17

Fordi Norges rovdyrpolitikk er preget av hysteri, ikke fakta, og et fullstendig ansvarsfritak av dyreeiere. Ikke hoødbart - og helt uverdig.

Guest

#2967

2016-10-12 20:29

Ulv i norsk natur, er norsk natur.

Guest

#2968

2016-10-12 20:46

Ingen ulv, ingen norsk natur!

Guest

#2969

2016-10-12 21:24

La ulven leve i fred! Hjertet mitt blør av tanken på slakting av en så fantastisk skapning!

Guest

#2970

2016-10-12 21:36

Ulver har like mye rett til å være på jorda som vi menneskene har!

Guest

#2971

2016-10-12 22:16

Naturlig fauna alvorlig truet av mennesker, ikke alltid mulig å hindre. Akkurat ulvedrapene kan vi stoppe.

Guest

#2972

2016-10-12 23:15

Må ta vare på ulven. Må ha den i norske fauna. Rett til å leve.

Guest

#2973

2016-10-13 01:49

Ulven Har Til og Eksistere.

Guest

#2974

2016-10-13 01:52

Fordi alle dyr fortjener å leve.

Guest

#2975

2016-10-13 02:33

Jeg synes det er skammelig å skyte ulv. Ikke bare fordi det bør være balanse i naturen, men også for ulven selv.

Jeg har hatt hunder hele livet, og synes dyreliv er verdt minst like mye som menneskeliv. Jeg vil si at jeg har høyere tanker om dyr generelt enn jeg har om mennesker generelt. Altfor mange mennesker mangler respekt, forståelse, og empati for andre liv - menneske- eller dyreliv.

Sist, men ikke minst, vedtaket om å slakte så mange ulv er grunnløst da mesteparten av sauedødsfall er pga. andre årsaker enn ulv. Vedtaket virker mer som en måte å smiske med bønder og jegere.
Facebook