Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#951 Re:

2016-09-17 13:35

#2: -  

 


Guest

#952

2016-09-17 13:36

Viktig med miljøvern og mest mulig biologisk mangfold.

Guest

#953 Re: Re:

2016-09-17 13:36

#951: - Re:  

 De har all sin rett til å leve


Guest

#954

2016-09-17 13:38

Ulven är en nödvändig del av det naturliga ekosystemet. Vi kan inte leka Gud och bestämma vilka raser som ska få leva och vilka vi ska utrota. Att medvetet gå in för att mer eller mindre utrota en art går inte i tråd med velferdsstatens verdier. Vi har ett ansvar som människor att beskytta djuren!

Guest

#955

2016-09-17 13:40

Idiotisk å fjerne en del av naturen og mangfoldet i norsk natur. Pga et dyr gjør det det er skapt for!

Guest

#956

2016-09-17 13:40

Pga det er skammelig å høre til ett land med en slik dyrepolitikk. Disse flotte maleriske skapningene har mye større rett til å leve her enn vi har, de har vært her lengere :-) vi må respektere deres territorium, ikke motsatt vei.!

Guest

#957

2016-09-17 13:41

Denne utrydningspolitikken er meget skremmende. Nå må det bli slutt på å ta den lette veien så ulven ikke tar sauen til bonden. Alt i dette landet handler i det store og hele om penger, vi kan ikke utrydde dyrearter på grunn av penger, det er ikke bare mennesker som lever på denne planeten, det må folk snart innse. Vi må sammen finne andre løsninger på å hindre at ulven tar sauen, å drepe dem er ikke svaret........

Guest

#958

2016-09-17 13:42

Ulven er ett vakkert dyr og en del av naturen.

Guest

#959

2016-09-17 13:42

Fordi jeg er enig

Guest

#960

2016-09-17 13:42

Uhørt at så mye ulv må bøte med livet! Ta sauene heim!

Guest

#961

2016-09-17 13:43

ja til levende natur, på naturens premisser. der hører ulven til.

Guest

#962

2016-09-17 13:44

Å drepe så mange i en bestand at det bare er et titalls igjen er fullstendig galematias. Kaller man dette forvaltning? Det kan umulig være noe som helst vitenskapelig backing bak denne avgjørelsen.

Guest

#963

2016-09-17 13:47

ulven er del av økosystemet. vi jobber hardt på mange måter for å bevare økosystemet og nasturen mest mulig inntakt. i den kontekst er dette en uhyrlig handling, og et forslag fra strotinget, som er uhørt. det er som om slike mennesker lever i en annen verden, der ulv er fryktet av abstrakte grunner såsom overtro


Guest

#964

2016-09-17 13:47

Kortsiktig og natur-fiendtlig politikk.

Guest

#965

2016-09-17 13:47

Please stop the killing of these essential creatures! Their existence is necessary for a healthy ecosystem!

Guest

#966

2016-09-17 13:50

Ja til ulv i norsk natur

Guest

#967

2016-09-17 13:50

La ulven leve

Guest

#968

2016-09-17 13:52

For at alle dyr har rett til å leve. Bare mennesker som er så grusomme at de dreper dyr pga at det ikke passer dem å ha dem der!!

Guest

#969

2016-09-17 13:53

Fordi Ulv hører til i norsk natur. Vi må ta vare på den slik at den ikke blir utryddet.

Guest

#970

2016-09-17 13:54

Ulven hører til i naturen her. Det skal være en livskraftig bestand, og ikke reduksjon til minimum.

Guest

#971

2016-09-17 13:56

Fordi ulven naturlig hører hjemme her.

Guest

#972

2016-09-17 13:57

Dette er regelrett total utrydding av en allerede veldig truet dyreart i norsk natur. Stopp galskapen!!

Guest

#973

2016-09-17 13:58

Vi må verne om de ville dyrene vi har igjenog lære oss å leve sammen med de! Dyrene var her først , så kom menneskene og tok livsgrunnlaget deres. Og nå vil vi ta livet deres også? Hva feiler det OSD ?

Guest

#974

2016-09-17 13:59

Det er galskap på nivå med avkutting av haifinner.
Ubegripelig og pinlig. Og kun økonomisk orientert.
Saueproblematikken kunne vært løst i en 3-timers workshop. Er det forresten en "sauerett" å vandre fritt i fjellheimen?

Guest

#975

2016-09-17 14:00

Fordi ulven som andre rovdyr hører til i norsk natur og står i fare for å bli truet!
Facebook