Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#3151

2016-10-19 17:21

Jeg synes det er et veldig viktig å støtte denne saken.

Guest

#3152

2016-10-19 19:49

Vi skal ikke utrydde norsk fauna, fordi det sitter noen pyser og bestemmer. De får se å gjete dyrene sine. Mulig det er for lett å få erstatning.

Guest

#3153

2016-10-20 04:43

Jeg er så heldig å ha sett ulv i Norsk natur å det ga meg en meget stor naturopplevelse. Håper på en levedyktig stamme

Guest

#3154

2016-10-20 13:43

Ikke utrydd ulven.

Guest

#3155

2016-10-20 16:42

Fordi Norge fører en hovedløs og helt uanstændig rovdyrpolitik!

Guest

#3156 Re: helt enig!

2016-10-20 16:43


Guest

#3157

2016-10-20 17:14

Skriv under, alle som en!!

Guest

#3158

2016-10-21 07:16

Ulven hører naturlig til i norsk viltmiljø.

Guest

#3159

2016-10-21 09:25

Trodde aldri jeg skulle finne saker hos SV og gi min støtte til, men akkurat denne har min fulle aksept og tilslutning. Derfor JA til en levedyktig ulvebestand i Norge og NEI til Stortingets utrydningspolitikk!

Guest

#3160

2016-10-21 16:09

Den norska rovdjurspolitiken i allmänhet, och vargpolitiken i synnerhet, är fullständigt ansvarslös och vittnar om ett förakt mot djur och natur, liksom mot de internationella förpliktelser Norge åtagit sig via Bernkonventionen. Ett modernt och rikt land som Norge måste kunna hysa en rimligt stor vargstam på sitt territorium och är moraliskt förpliktigat att ta sin del av ansvaret för kontroversiella djurarter. Då den svenska och norska vargstammen är samma population påverkar denna extremt omfattande jakt hela stammens möjligheter att uppnå gynnsam bevarandestatus och är således inte bara en norsk angelägenhet.

Guest

#3161

2016-10-22 05:15

Ønsker å bevare en levedyktig ulvestamme i Norge.

Guest

#3162 Re:

2016-10-22 05:17

#3160: -  

 Enig i disse synspunkter! 


Guest

#3163

2016-10-22 14:48

Fordi norske skoger er ikke det samme uten ulven!!

Guest

#3164

2016-10-23 00:04

saken sier seg selv:) la dyrene leve!

Guest

#3165

2016-10-23 11:04

Hvorfor er det setere på fjellet??. Før bodde de som passa på sau og ku på fjellet 24/7 hele sommeren igjennom.   setere nå høres ut som ett fint ferie sted... Last ulven leve å gjet dyra dine selv..  ansett gjetere.  Koster nok ikke den Norske stat så mye som det koster å erstatte alle dyra som Blir tatt av rovdyr. Så ansett heller gjetere .. vi har ansatt elve vakter sommeren igjennom.  Så hva er problemet med å passe på budskapet? Vi har mange flyktninger som er gjetere i hjemlandet sitt å jeg tror nok de gjerne ville hatt en sommer jobb hvor de tjener gode penger. Eller ungdom som vil ha en godt betalt sommerjobb.. gjør dette til en attraktiv å spenningene jobb så kommer nok arbeids kraften..


Guest

#3166

2016-10-23 12:38

Ulven har har rett til å leve. Vi kan kontrollere bestanden, men ikke ta ut 70%. Det vil da ikke være bærekraftig for arten og dens funksjon i naturen.

Guest

#3167

2016-10-23 15:09

Outrageous this injustice must be stopped x

Guest

#3168

2016-10-24 13:08

Fordi utrydning ikke er løsningen

Guest

#3169

2016-10-24 14:56

Fordi jeg syntes ulven er et fantastisk dyr, den hører til naturens syklys som mye annet.
Aina Yvonne

#3170 Utrydding...

2016-10-24 18:00

Menneskeheten er flink til dette...Utrydd alt vi ikke liker, alt som ikke passer seg...Det går ikke an! Ulven var i skogene våre lenge før oss...De skal ikke lide for at menneskeheten er grådige og "kjøper" opp plass! Beitedyr kan holdes i innhengninger tilpasset dem, med høye gjerder! Se for deg at du er daue sulten og kanskje ikke har spist noe på flere dager og så blir du satt foran ett koldtbord og får beskjed om at du ikke kan spise maten for da blir du skutt? Vi mennesker er liksom de intelligente pattedyrene! Men det er ikke mye intelligent det vi foretar oss med henhold til all verdens natur og fauna! Stopp utryddingen av Norsk ulv!!! Jeg signerer tvert!


Guest

#3171

2016-10-25 21:34

Fordi ulven har sin ret til at bruge, og være, i naturen på samme måde som andre vilde dyr - faktisk er mennesket farligere end ulven totalt set

Guest

#3172

2016-10-25 23:58

Fordi jeg mener ulven burde få leve!! De har like mye rett til å leve i Norge som vi mennesker!Hvem er vi til å bestemme at de ikke skal få leve?!? Hadde ulven vist at vi mennesker var ute etter å ytrydde dem i Norge hadde dem nok ikke opphold seg her.. ulven tilhører norsk natur!

Guest

#3173

2016-10-26 13:49

Ulv skaper balanse i naturen

Guest

#3174

2016-10-26 14:31

For å vise min støtte til de som vil redde Norges ulver fra å bli masseslaktet.

Guest

#3175

2016-10-26 17:30

For ulv hører hjemme i vår natur.
Enklere blir det ikke..
Facebook