Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.

Tinemor

#3176

2016-10-26 17:31

For ulv hører hjemme i vår natur. Enklere blir det ikke..


Guest

#3177

2016-10-26 19:14

De hører til i vårt og vår sauna på lik linje som andre dyr .

Guest

#3178

2016-10-26 20:03

Fordi jeg og mmange med meg ønsker å bevare ulven som er en del av vår FAUNA! Se på andre nasjoner som Danmark som forsøker å øke sin Ulvene stand. Den er en del av naturen og vi nekter at den utryddes! Vi krever å bli hørt!

Guest

#3179

2016-10-26 20:06

Jeg synes det er for galt og utrydde dette flotte dyret fra norsk natur!

Guest

#3180

2016-10-27 06:01

Er en person som går mye på turer i skog og mark, over storedeler av Norge. Sommer som vinter. Ulven er riktig nok et rovdyr, men vi bør absolutt beholde en god stamme, slik at vi slipper innavl.
Flotte dyr, må gjerne få en stamme over til Møre og Romsdal også!
ee

#3181 eee

2016-10-27 12:11

eeeeee eeee eeeeee


Guest

#3182

2016-10-27 21:49

Det er galt å redusere ulvestanden til under et bærekraftig nivå. Ulven er ikke en trussel mot mennesker. Vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på denne arten.
Morten W

#3183

2016-10-28 00:15

Vi trenger villmark, vi trenger det urørte, vi trenger det ville - det som ikke lar seg temme. Derfor trenger vi også ulven fordi den viser oss noe - en side ved livet - en side ved oss selv som ikke lar seg temme - den urørte indre villmark. Dette er vår levende irrasjonalitet, vår intuisjon, vår ubegripelige livsgnist.  


Guest

#3184

2016-10-28 19:33

Vilde dyr ute, tamme bak innhegning.

Guest

#3185

2016-10-28 19:35

Ville dyr i naturen, tamme bak stengsler


Guest

#3186

2016-10-29 15:16

Det er vi som trenger oss på ulven, ikkje motsatt.

Guest

#3187

2016-10-29 21:14

Hvert år dør over hundre tusen (!) sauer uten tilsyn i Norge. Ulven står for kun 2% av denne dødeligheten. Allikevel er det altså nå bestemt at 70% av de få ulvene vi har igjen skal skytes i vinter.
Norges rovdyrpolitikk skaper nok en gang internasjonale overskrifter. Med hvilken rett kan vi be andre land bevare regnskog og biologisk mangfold i sine deler av verden, hvis vi meier ned vår egen lille, ville natur. VI VIL HA ULV I NORGE!

Guest

#3188

2016-10-30 17:19

fordi rovdyr er naturlig i Norge,det er ikke Sau,og de helvetes bønda snylter til seg mer substisjonspenger enn de tjener på dyra i seg selv


Guest

#3189

2016-10-30 17:22

ulv holder floaren I norge vedlike,sau dreper ikke skadedyr i skog og mark.sau bare står der og dør når de dette og knekker bein osv,det er dyreplageri....

Guest

#3190

2016-10-31 11:26

Jeg synes at ulver er viktige i norsk natur og ikke skal bli utryddet!

Guest

#3191

2016-10-31 15:21

Norsk rådyr politikken er en skandale, fordi Norge har også internasjonal ansvar for å bevare truete arter.

Jeg satser full på internasjonal presse kampanjene mot norsk miljø politisk til å vise typisk norske dobbelmoral.

Thomas H.

Guest

#3192

2016-10-31 20:31

Fordi ulv har en plass i norsk fauna!

Guest

#3193

2016-10-31 20:43

De få ulvene som er i Norge utgjør ingen trussel mot menneskene . Norge har en historie med hensynsløs rovdrift på natur og miljø som f.eks hvalfangst, uttak av fossile energikilder og utryddelse av ville dyr. Utryddelse av disse få ulvene er nok et eksempel på en primitiv og kynisk holdning. Gjør heller noe konstruktivt som f.eks. å redusere klimautslippene iht. inngåtte internasjonale avtaler.

Guest

#3194

2016-11-01 14:36

Ulv er en del av naturen. Ingen har rett til å leke gud. Ingen har rett til å bestemme over naturen og utslette det man ikke liker

Guest

#3195

2016-11-02 02:15

Nok ulver i Norsk natur sparer husdyra. Ulvene vil jakte og fjerne svake hjortedyr når de er mange nok

Guest

#3196

2016-11-02 15:13

DNB burde investere i prosjekter som bidrar til det grønne skiftet, og ikke det stikk motsatte.

Guest

#3197

2016-11-02 15:18

Så det på Facebook "Stop hadet imod ulven".
mvh

Guest

#3198

2016-11-03 09:05

Sjokkerende, ufyseling gjort!

Guest

#3199

2016-11-03 15:55

Denne saken er viktig.

Guest

#3200

2016-11-04 17:06

Ulven hører hjemme i naturen--vi har ikke rett å utrydde andre dyrearter bare fordi de "konkurrerer" med oss. Det må da kunne gå an å finne måter å leve med dyrene på etter hvert som vi tar over deres områder.
Facebook