Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#501

2016-09-11 17:03

Ulven hører til i vår fauna. Vår rovdyrpolitikk er ikke bare umoralsk, men skadelig for den økologiske balansen. Vi må begynne å spille på lag med naturen før det er for sent.

Guest

#502

2016-09-11 17:18

Fordi jeg mener ulven har mer krav på plass i norsk natur enn sauebønder.

Guest

#503

2016-09-11 17:36

Signert !!! Ulvene må vernes totalt...de hører hjemme i villmarka ...ikke sauene!!..bruk gjetere!!

Guest

#504

2016-09-11 18:12

Fordi ulv alltid har vært i norsk fauna,og jeg mener den fortsatt skal høre til der.

Guest

#505

2016-09-11 18:53

Fordi økosystemet i naturen er viktigere enn alt,og rovdyra er en viktig del av den.

Guest

#506

2016-09-11 18:54

Ulven er nesten utryddet. For liten ulvestamme fører til sterk innavl, og vil til sist skape infertilitet, sykdom eller misdannelser - dermed utryddes de likevel. Jeg er sterkt bekymret for hvilken virkning der vil ha på naturen om den forsvinner helt. Rovdyra våre må være der for å holde byttedyrstammen og naturen forøvrig sunn og frisk!

Guest

#507

2016-09-11 19:11

Fordi vi stort sett har skjønt hvordan ting henger sammen etter at vi har røsket de fra hverandre. Kanskje denne gangen kan vi la ting være i fred!

Guest

#508

2016-09-11 19:50

Vi SKAL ha en levedyktig bestand av alle de store rovdyrene i Norge - ergo kan vi ikke akseptere en slik uvettig nedskyting av den lille ulvestammen vi har!

Guest

#509

2016-09-11 19:51

der er ikke noget overflødigt i naturen. Alle arter er vigtige, ingen kan undværes

Guest

#510

2016-09-11 19:59

Om man har hatt naturfag så vet man at hver eneste art har mye å si for økosystemet. Fjern ulven og vi kan ende med å fjerne oss selv. Alle dyr har like rett til å leve som oss.

Guest

#511

2016-09-11 20:15

En ulv høre til i natur. De var der lenge før oss. De drepe kun for mat, nå de er ferdig så er det måltid tllmange andre dyr som vil dø ut om ikke for ulven. SÅ DERFOR MÅ DE LEE? PLUS DET ER ETT VAKKERT DYR... SÅ TAR HODE UT AV SAND OG TENK DEG GODT OM??? LA ULVENE LEVE??

 

 


Guest

#512

2016-09-11 20:15

Ulven har selvfølgelig sin plass i norsk natur!!! Den hører hjemme her. Vi kan ikke drive på å drepe dyrene som har sin rettmessige plass i naturen!

Guest

#513

2016-09-11 20:42

Fordi det behövs da ulv ikke kan eraderes, men aksepteres med annen politikk enn nåvärende.

Guest

#514

2016-09-11 20:58

Komplett natur.Ikkje ein natur som e styrt styrt a jegerstanden å beitenæringa.De e fleir som brukar naturen å vi ha ett ord me i lage..

Guest

#515

2016-09-11 20:59

Fordi jeg liker dyr i det fri.Ulven har ufortjent rykte.

Guest

#516

2016-09-11 21:21

Jeg vil verne ulven,som et av de flotteste dyrene vi har,som lever fritt i skogene. Ulven, ligger øverst på listen,blant monogame arter. Sauebøndene,må enten gjete sauene sine,eller sette opp vilt gjerder i områder hvor begge arter ferdes. Det er rent barbari og ofre ulven,fremfor andre løsninger. Jeg har hatt Schaefere,har nå en Rough Collie (sistnevnte, er opprinnelig skotsk gjeterhund. De er avlet til ,foruten å tåle å være ute året rundt,til å kunne beskytte seg mot ulve angrep. De har en mengde lang ull pels, rundt nakken og langt ned på brystet.Når ulven angrep,strupen fikk den bare en mengde pels i kjeften. Likledes bak på hekken og bakbena. Det måtte forøvrig tre Collier til,for å nedlegge en ulv. Denne Collien har saksebitt. Det var harde tider. Forøvrig, er det Border Collien, som er gjeteren i våre dager. Hvordan den hamler opp med ulven, vites ikke. Eller,det står vel en bonde med gevær,mer enn villig til å skyte...)

Guest

#517

2016-09-11 21:35

For ulv i Norsk natur skulle bare mangle!

Guest

#518

2016-09-11 21:44

La ulven leve. Ulven er like mye verdt som alt annet som lever. Ikke la ulven lide fordi bønder er for late til å gjete sauene sine. Hvem har gitt oss rett til å bestemme over hvem som skal leve og dø? Dette er naturstridig og forferdelig!!!
Rosie

#519

2016-09-11 22:39

Nå har jeg sluttet med Norsk ull og sauekjøtt.Så lenge det blir skutt ulv og andre rovdyr som får skylden for at norske sauebønder ikke viser sitt ansvar og  passer på dyrene sine.

 


Guest

#520

2016-09-11 23:15

Ulendt hører til i Norge!!!

Guest

#521

2016-09-11 23:48

Fordi vi må verne om ulven :) Den hører hjemme i de Norske skoger

Guest

#522

2016-09-12 05:29

Såklart vi skal ha ulv i norsk fauna, den hører hjemme der!

Guest

#523 Re: Bruk Norske skoleungdom som gjetere! De har bruk for sommerjobb!

2016-09-12 07:26

#1: -  

 


Guest

#524

2016-09-12 07:41

Trenger ulv i norsk natur!!!!

Guest

#525

2016-09-12 08:28

Ja til ulv i norske skoger!

Facebook