Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#551 Re:

2016-09-12 20:56

Mennisker ødelegger ekosystemet...

 


Guest

#552 Re:

2016-09-12 20:57

#3: -  

 


Guest

#553

2016-09-12 21:13

Jeg syns det er viktig å bevare mangfoldet i naturen! La de få ulvene Norge har, få leve! De er en del av økosystemet, og jeg syns det er feil å bare fjerne dem fordi vi ikke liker dem!

Guest

#554

2016-09-12 21:34

Ja til ulv i norsk natur!! 

Forsvarer av ville dyr

#555 Re:

2016-09-12 21:59

#6: -  

 


Guest

#556

2016-09-12 22:07

Norske bønder begynner å bli for late.
3 meter høyt inngjerding med strømførende netting kunne snudd statistikken tvert om. Men inntekten (skadeerstatning) er vel å foretrekke fremfor en engangsutgift på gjerdet.
Få lovpålagt inngjerding og chipping med gps av beitedyr, og la rovdyrene få ha den lille skvetten natur i fred!

Guest

#557

2016-09-12 22:28

Ja til Ulv


Guest

#558

2016-09-12 22:38

Jeg synes ulv har rett til normalt liv likt og vi andre.

Guest

#559

2016-09-13 02:39

Ulv er en naturlig del av Norsk Fauna.

Guest

#560 Re: Re:

2016-09-13 05:48

# 205: - Re:  

 ulve skal blive i naturen, de er nyttige, uden menneskers indblanding, de rydder op i sygdom hos andre dyr- hvor ulvene lever, der trives skoven:-))))

vibeke hansen

#561 Re:

2016-09-13 05:50

# 559: -  

 stort JA for ulve :-)))))

vibeke hansen

#562 Re:

2016-09-13 05:53

# 556: -  

 ja, lovpligtigt hegn til får----- så wilddyrene kan leve i fred for penge-mennesket


Guest

#563

2016-09-13 07:17

Fordi ulven er en rettmessig del av vår fauna ❤️

Guest

#564

2016-09-13 07:21

Vi trenger ulven i norsk natur, og ulven var her først! Så får heller sauebøndene passe bedre på dyra sine og turgåere med hund ha hunden i bånd.

Guest

#565

2016-09-13 08:42

Jeg støtter naturen og økosystemet det er bygget på.

Guest

#566

2016-09-13 09:25

Det er viktig med Ulv i Norsk natur. De hører hjemme i naturen. Det er ikke t rett at vi skal utrydde dem, bare for at noen er redd for dem og at bondene mister noen få sauer.. Ulvene får skylda for mange angrep som jerven er skyld i..
La Ulv få være i fred. Bøndene får heller gjete sauene om de er så redd for å miste sauer.
Jeg håper jeg treffer på ulv når jeg er ute i skogen og går tur jeg..

Guest

#567

2016-09-13 10:06

Jeg signerte dette oppropet fordi jeg protesterer mot rovviltforvalrningen i Norge som ikke er bærekraftig. Dette er forhåpentlugvis en måte å bli hørt på.....

Guest

#568

2016-09-13 10:40

Vi må ta vare på våre rovdyr,sauenæringa har alt for mye makt i Norge. Se på Sverige og hvordan de tar mye bedre til å ta vare på dyra og har mye mindre tap.

Guest

#569

2016-09-13 11:40

Rovdyr er naturlig i den norske fauna, de gjør en viktig jobb med å fjerne svake og syke dyr som sansynligvis ikke vil overleve, og de vil heller ikke sørge for en sterk stamme av egene individer.Samt at rester av skrotten gir mat til andre dyr.

Guest

#570 Re:

2016-09-13 16:49

#1: -  

 Ja til ulv i norsk natur!!

 


Guest

#571

2016-09-13 19:16

Økosystemet er allerede nå i ubalanse på grunn av manglende rovdyr.

Guest

#572

2016-09-13 19:26

La ulven leve !

Guest

#573

2016-09-13 20:17

Ulver har også livets rett.

Guest

#574

2016-09-13 21:41

Fordi jeg mener at rovdyrene var her først og at vi ikke har rett til å utrydde dem. Vi må lære å leve med dem. Mangfold er viktig!

Guest

#575

2016-09-13 22:39

Stop killing, there is no need for it
Facebook