Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#526

2016-09-12 08:35

Ulven skal få leve

Guest

#527

2016-09-12 08:44

Ulv er en naturlig del av norsk fauna og har rett til å eksistere her, på linje med alle andre naturlige arter. Bønder som lider tap av buskap må innordne seg etter det faktum at ulv finnes og skal finnes, ikke omvendt.

Guest

#528

2016-09-12 10:56

Mennesker kan slutte å leke Gud og tukle med naturens balanse.

Guest

#529

2016-09-12 11:46

I tillegg til sin egenverdi er ulven en viktig brikke i et sunt økosystem. Det er en skam at norsk naturforvaltning styres av et lite mindretall sauebønder og trofejegere

Guest

#530

2016-09-12 13:01

Dyr og mennesker bør begge få har mulighet å leve, vi har en del problemer med ulv men det er ingen løsninger å bare skytte dem, folk som ikke lever ifølge norske lover skytter vi ikke heller...

Guest

#531

2016-09-12 13:22

Det er så grusomt å være vitne til en politikk, som ødelegger vår naturlige fauna. Rovdyrene våre må ivaretas, da de hører hjemme i norske skoger og fjell.

Guest

#532

2016-09-12 14:20

ulven hører hjemme i vær natur,bønda og jegere får ta grep for å beskytte dyra de sender ut i skauen.

Guest

#533

2016-09-12 16:14

La rovdyra få ha sin plass i naturen.

Guest

#534

2016-09-12 18:22

Vi både må og SKAL ha ulv i Norge.

Guest

#535

2016-09-12 18:35

Ulv har like stor rett til å leve i norsk natur som andre ville dyr som er fredet er. Dem lever av instinkt å naturens gang.

Guest

#536

2016-09-12 18:36

La ulven leve!

Guest

#537 Re:

2016-09-12 18:41

#2: -  

 ja til ulv i Norge

 


Guest

#538

2016-09-12 19:04

VELDIG VIKTIG SAK!!!!

Guest

#539

2016-09-12 19:15

Ja til mangfold i naturen, nei til forskrudde såkallte "jegere"!!!!

Guest

#540

2016-09-12 19:25

Fordi ulv er en del av vår natur. Det er vi som hart rengt oss inn på ulvens område, ved å føre dyr på beite i deres revir. Uten å gjete dyrene.


Guest

#541

2016-09-12 19:34

Ja til ulv i norsk skog!

Guest

#542

2016-09-12 19:39

Jeg ønsker at naturen skal ha ulv, sånn som naturen skal være! De var her før oss. Er en skam å utrydde denne flotte dyrearter! Jeg har ikke fått gleden av å møte en selv enda men jeg håper jeg en dag gjør det.

Guest

#543

2016-09-12 19:40

Pga at rovdyr har en viktig fuksjon i norsk nature

Guest

#544

2016-09-12 20:15

Ja til ulv!

Guest

#545

2016-09-12 20:15

Lenge leve ulven! Aaaaaaoooouuuwh!!

Guest

#546

2016-09-12 20:22

Jeg signerte fordi jeg ønsker å bevare rovdyrene, særlig ulven.. den har fått et falskt rykte på seg, samt at vi trenger et rovdyr som er sterk nok til å holde enkelte pattedyr stammer nede.. rette opp økosystemet som snart er ute av balanse..

Guest

#547

2016-09-12 20:27


Ja til ulv i norsk natur! Nei til Stortingets utrydningspolitikk!


Guest

#548

2016-09-12 20:30

Ulv er en naturlig del av norsk natur!

Guest

#549 Re:

2016-09-12 20:44

#1: -  

 ja til ulv og mangfold! Naturen er for dyra, og dyrenes verden er tøff. Men mennesker må ikke blande seg inn i naturens gang med våpen og urettferdighet! (Kun i selvforsvar)


Guest

#550 Re:

2016-09-12 20:52

#1: -  

 

Facebook