Most recent petitions in Ukraine

  • Country: Ukraine
  • Language: English

Worldwide Request To A-HA To Live Stream On Internet Their Final Concert In Oslo

Many fans around the world would like to be in Oslo on December 4 to say good-bye to the band that has been a part of our lives for the past 25 years. For one reason or another, we won't be able to be there in person to attend the show that will close the door on a-ha's brilliant career. That is the reason why we are requesting aha's management to live-stream the final concert on Dec 4 in Oslo in an attempt to join other international petitions, in the hope of getting our wish granted. Thi

2694 Created: 2010-08-27 Statistics

Per nje ligj efektiv mbi Mbrojtjen e Kafshëve në Shqipëri / For an effective Animal Protection Law i

  Ju lutem shkoni ne fund te faqes per te firmosur. Faleminderit. To sign this petition, please go to the bottom of this page. Thank you.   (English and Russian version below Albanian Text)   Shkëlqesisë së Tij, Kryeministrit të Shqipërisë: I nderuar zotëri, 1. Duke pasur parasysh se është detyrë e njerëzve që t'i respektojnë kafshët dhe të garantojnë përfitimin e tyre nga legjislacioni që i mbron në mënyrë të mjaftueshme dhe të efektshme; 2. Duke pasur parasysh se kjo detyrë po njihet d

1315 Created: 2010-07-21 Statistics