Most popular petitions in Japan last 30 days

  • Country: Japan
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Vi ønsker en pensjonsavtale mellom Norge og Japan. / 日本とノルウェーの間で、社会保障協定が締結されることを望んでいます。/ We want a pension agreement between Norway and Japan.

Vi ønsker en pensjonsavtale mellom Norge og Japan. Per i dag har ikke Norge en pensjonsavtale med Japan. Våre nærmeste naboer Sverige og Finland, samt flere andre europeiske land, har allerede ferdigforhandlet pensjonsavtaler med Japan. Mangelen på en avtale fører til merkostnader for enkeltpersoner og bedrifter, og er en unødvendig bremse for det japansk-norske samarbeidet. En pensjonsavtale koordinerer pensjonssystemene mellom to land og gjør arbeidsopphold enklere å gjennomføre. Vi lever i en

Created: 2021-03-17

Time period All countries Japan
All time 421 109
30 days 2 1