Most recent petitions in Saudi Arabia

  • Country: Saudi Arabia
  • Language: English

Chase Away SL Jihadists - රටේ ද්‍රෝහීන් පන්නන ජාතික පෙත්සම

Sinhala Vesrion රටේ ද්‍රෝහීන් පන්නන ජාතික පෙත්සම http://dharmadveepayeiranama.blogspot.com/2012/05/sinhala-petition.html ඉහත යොමුවෙන් කියවා පහත අත්සන ලබා දෙන්න සැ:යු: පෙත්සම සමඟ එකඟ නමුත් ඔබ නම පළකිරීමට නොකැමති නම්, එය නොපෙනෙන සේ අත්සන ලබා දීමට අවකාශ ලබාදී ඇත. ඊ-මේල් ලිපින කිසිවක් පළ නොවේ. English Version Chase Away SL Jihadists To:  The President of Sri Lanka  It is with great concern that we the undersigned protest against the growing trend of increasing Islamic religious intolerance in Sri La

1813 Created: 2012-04-26 Statistics

CJOP, give Capital Punishment to Anti-Pakistan Journalists!

Respected Chief Justice of Pakistan Justice Iftikhar Muhammad Chaudhry sahb, we the youth of Pakistan demand that you take a suo motu notice of anti-constitution, anti-Islam, anti-Pakistan, anti-two nation theory, anti-Quaid-e-Azam and anti-Allama Iqbal propaganda campaign being massively launched on foreign funded so-called Pakistani channels and give all the ideological terrorists the biggest punishment possible under Islamic law as stated by the Glorious Qur'an in Surah Al-Ahzab, Verse 60, 61

433 Created: 2012-03-31 Statistics

Суд над Бхагавад-гитой / Attempt to ban Bhagavad-gita

В России, в городе Томске, идет суд над одной из популярных священных книг мира – «Бхагавад-гитой как она есть» («Бхагавад-гита» в переводе и с комментариями А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады). Прокуратура города Томска предлагает признать самое известное священное писание индуизма экстремистской литературой. «Бхагавад-гита как она есть» переведена более чем на 80 языков и выпущена тиражом более 50 миллионов экземпляров! Ее считают своей главной книгой миллионы людей во всем мире! Это абсурд

51464 Created: 2011-12-16 Statistics

VÉDJUK MEG KRISNA-VÖLGYET ÉS A SZENT TEHENEKET!

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége a hindu világvallás legfőbb képviselője Magyarországon. A Krisna-hívők példamutató vallásgyakorlatot és tiszta életmódot folytatnak, elkötelezettségük az örökérvényű lelki értékek közvetítésére közismert. A nélkülözők megsegítésére, valamint a környezetvédelmi problémák elleni küzdelemben és a fenntartható fejlődés népszerűsítése érdekében tett erőfeszítéseiket és eredményeiket világviszonylatban is nagyra értékelik.  Krisna-völgy ökofalu több száz

44221 Created: 2011-12-03 Statistics

PETITION FOR WOMEN'S RIGHTS IN LEBANON

PETITION FOR WOMEN'S RIGHTS IN LEBANON PRESENTED BY THE THIRD VOICE FOR LEBANON (LEBANESE SOCIAL AND POLITICAL POLICY AND THINK-TANK GROUP) La3emvoix@groups.facebook.com LAWS AND PRACTICES: Lebanon adheres to the United Nations Charter that states that all men are free and equal and have equal rights with no discrimination between men and women. Despite its adherence to the Charter of the United Nations and the signing of international treaties, there is still much discrimination against women b

3637 Created: 2011-11-05 Statistics

PROTECT THE PHOENICIAN PORT on BEIRUT PLOT 1398!!

Dear Friends and citizens, The Ministry of Culture, The Lebanese Gvt, Lebanese everywhere,a Phoenician port has just been discovered in the Minat al Hosn city center area, on plot 1398, behind the MonroeHotel.A Development firm known as Venus Real Estate Development Co [VRED] plans to build 3 mega towers on plot 1398, a 7510 squ meter project worth 500 million $.For 5 months, the DGA has unearthed considerable archeological finds including 2 parallel canals constituting the port structure.the

1616 Created: 2011-11-03 Statistics

Kaichou wa Maid Sama 2nd season!

Well, everyone here probably are fans of the anime Kaichou wa Maid Sama. The anime has only one season. And all the fans want a second season, although aware that this is kinda hard, since the anime hadn't a good audience in Japan. It was with this intention that this petition was created. But the fans will fight for a second season! We want a second season for Kaichou wa Maid Sama! So if you agree with this petition, sign it. This is really important to us. I think we probably need at least 10

1776 Created: 2011-06-14 Statistics

رسالة موجهة إلى السيد ميدفيدف - رئيس جمهورية روسيا الاتحادية

السيد ديمتري آناتوليفيتش ميدفيدف، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية نعبر لكم، نحن الموقعون أدناه من مثفقين  وكتاب وصحفيين وفنانين وناشطين سياسيين وحقوقيين، عن صدمتنا الشديدة من موقف روسيا الاتحادية المنحاز في المحافل الدولية للنظام السوري علمآ أن هذا النظام يقوم بحرب إبادة ضد شعبه الأعزل الذي ينشد الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. واذ نعلم أن العلاقات بين البلدين تاريخية ووطيدة فإن مصلحة روسيا أكثر ديمومة مع الشعب السوري وليس مع نظام يمارس القتل  والتنكيل اليومي ضد شعبه، نظام فقد شرعيته الأخلا

340 Created: 2011-06-09 Statistics

نداء إلى الاتحاد الأوربي لحماية الشعب السوري

يتعرض الشعب السوري اليوم لمذابح جماعية من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الحرس الجمهوري وكتائب مسلحة خاصة تابعة للنظام الحاكم ما يشكل تعديا ومخالفة صارخة لجميع القوانين والأعراف الدولية والوطنية، ويسعى النظام لحرمان الشعب السوري من التطلع نحو الحرية وبناء دولة المؤسسات والقانون والمساواة. منذ أكثر من أربعين عاماً يسيطر على سوريا نظام فردي شمولي، لذا خرجت مظاهرات سلمية في 15 آذار/مارس تنادي بالحرية والكرامة واستعادة الحقوق والحريات المصادرة. قامت القوات الخاصة والحرس الجمهوري برئاسة شقيق الرئيس - ماهر

2056 Created: 2011-05-02 Statistics

نداء لوقف مذابح النظام ضد شعب سوريا

نداء لوقف مذابح النظام ضد شعب سوريا السيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المحترم يتعرض الشعب السوري اليوم لمذابح جماعية تقوم بها الأجهزة الأمنية للنظام الحاكم ما يشكل تعديا ومخالفة صريحة لجميع القوانين والقواعد والقيم الدولية والوطنية . لقد جند النظام الحاكم أشرس أجهزته الأمنية والعسكرية بأسلحتها المتنوعة للقضاء على تطلعات السوريين نحو الحرية وبناء دولة المؤسسات والقانون، دولة العدل والمساواة لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس . منذ أكثر من

2157 Created: 2011-04-22 Statistics

Marcos is not a hero! Protest the plan to make him one!

FERDINAND E. MARCOS is not a hero to the Filipino people. His martial law regime sent hundreds of thousands to jail, made people 'desaparecidos'  because of their political beliefs.  He is now being elevated to become a "hero" and plans are afoot by his families and allies to have him interred in Libingan ng mga Bayani (Cemetery of Heroes). http://www.petitions24.com/marcos_is_not_a_hero_protest_the_plan_to_make_him_one Let our voices be heard: 'HINDI BAYANI SI MARCOS!  TUTULAN ANG PLANONG ILIP

3142 Created: 2011-04-11 Statistics

أصلاح قوانين الاحوال الشخصيه المصريه - الرؤيه - الحضانه

هذه الصفحه من أجل جمع توقيعات جميع المتضررين و المؤيدين لتغيير قوانين الاحوال الشخصيه المصريه و خاصه حق الرؤيه لغير الحاضن و الاستضافه و تعديل سن الحضانه من أجل أرسالها لكل الجهات المعنيه فى مصر. مجلس الوزراء - المجلس العسكرى - وزاره العدل - مشيخه الازهر و جميع وسائل الاعلام و المنظمات الحقوقيه الطلبات الاساسيه هى: حق الاب أو الام غير الحاضنه فى أستضافه أولادهم يومين فى الاسبوع و الرجوع بسن الحضانه الى ما أقرته الشريعه الاسلاميه و هو 7 سنوات للولد و 9 سنوات للبنت. برجاء أرسال هذه الصفحه لأكبر عد

1118 Created: 2011-03-30 Statistics

CHILD ABUSE ON WILLING WILLIE SHOW OF TV5 (by Froilan Grate)

Hon. Loretta Ann P. Rosales, Chairperson, Commission on Human Rights Sen. Pia S. Cayetano, Committee Chair, Youth, Women and Family Affairs Hon. Corazon "Dinky" Juliano-Soliman, Secretary, Department of Social Welfare and Development Hon. Grace Poe Llamanzares, Chairman, Movies and Television Ratings and Classification Board Mr. Manny Pangilinan, Chairman, TV5 Justice Santiago M. Kapunan, Officer in Charge, Integrated Bar of The Philippines Mr. John Rojo, President, Philippine Association

2515 Created: 2011-03-28 Statistics

Supporting People in Bahrain

Dear Medical colleagues, Following the peaceful protests which kicked off in February 2011 in Bahrain, mounting evidence has shown that brutal force has been utilised by the army of Bahrain in order to clamp down on innocent and unarmed civilians. The ruling party has also called in troops from neighbouring countries, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates to support this ruthless aggression. This has unfortunately received little attention from the media in the west. There has been

378 Created: 2011-03-23 Statistics

Go back to Arabic Subtitles

Dear Fox Series,We the fans would like to ask to go back to using Arabic subtitles for all the series on the channel instead of the Dubbing, as most of the people who are watching the channel would like to enjoy the series and listen to the real voices of the actors, and the dubbing is not helping in anyway, and its difficult for some people to change the language to English without having subtitles.Please we would like for you to consider this petition and bring back the FOX series that we love

8 Created: 2011-03-03 Statistics

Julia Montes (Mara Montes Schnittka) Realife Story in MMK

TO: ABS-CBN, MS.CHARO SANTOS, MMK Channel 2 KAPAMILYA! Julia Montes (Mara Montes Schnittka) is considered as one of the most finest actress in this generation because she can sing,dance and especially she can act.She brings amazing talent on screen like in MARACLARA,GOIN BULILIT,LIGAW NA BULAKLAK,HIRAM..ect.Especially in MARACLARA she proven that she's a very good actress she made us happy and most of all made us cry.  We as fans we are so inspired by her own story. She has a deaf mother and fat

745 Created: 2011-02-14 Statistics

Save Nu107 FM's rock music-oriented programming format!!!

There are rumors that the Progressive Broadcasting Corporation, that owns and operates DWNU FM (aka NU107) has already sold much of its shares to new personas, hence the impending change in its format from its current rock-oriented  programming to mainstream pop.  If this new format pushes through, listeners and fans will surely be disheartened, especially starting rock bands who aspire to make it big in the business.  The death of Nu107 marks the death of the rockstar dream, especially that it

1338 Created: 2010-10-25 Statistics

Right to use sign language in educational programmes

  World Federation of the Deaf is calling individuals to sign this petition, New Era Document, which rejects the resolutions of the 1880 Milan Congress that banned the use of sign language from educational programmes for deaf children. This is a call upon all nations and people of the world to remember history and ensure that educational programmes accept and respect all languages, including sign languages, and all forms of communication. The New Era Document was first presented and signed by hu

9232 Created: 2010-09-17 Statistics