Most recent petitions in Iran

  • Country: Iran
  • Language: English

بیانیه شماره 2 مجمع هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با وقایع اخیر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

216 Created: 2022-11-19 Statistics

با هشتگ #با_کردستان_آزادی_ایران حملات موشکی و پهبادی سپاه تروریستی جمهوری اسلامی را محکوم کنیم. #ژینا_امینی #مهسا_امینی

65 Created: 2022-09-28 Statistics

انتخاب سرپرست کل کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11 Created: 2022-06-28 Statistics

اعتراض اعضای هیات علمی به تداوم برخوردهای ناصواب

159 Created: 2022-06-27 Statistics

فریادی که شنیده نشد

67 Created: 2022-06-09 Statistics

Free imprisoned trade unionists in Iran/طومار برای آزادی فعالین صنفی معلمی و کارگری در ایران

3204 Created: 2022-05-23 Statistics

PAYMENT ISSUE FOR QATAR WORLDCUP 2022

155 Created: 2022-05-14 Statistics

نامه درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست محترم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس

1037 Created: 2022-05-14 Statistics

اعتراض به سطح حقوقی اسفبار کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

11 Created: 2022-04-26 Statistics

درخواست اجرای آیین نامه تاسیس داروخانه

52 Created: 2022-04-21 Statistics

اعتراض به نامه غیر قانونی سازمان برنامه و بودجه

3134 Created: 2022-02-17 Statistics

Sydney 188 Applicants

72 Created: 2022-02-14 Statistics

شکایت به کمیته پیوند وزارت بهداشت

182 Created: 2022-02-01 Statistics

اعتراض اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به موارد شمول سقف حقوق و نحوه احتساب مالیات این اعضاء در لایحه بودجه 1401

2134 Created: 2022-02-01 Statistics

Request from international students of polimi

61 Created: 2022-01-21 Statistics

اعتراض اعضاء هیات علمی به ایجاد سقف برحقوق و مزایا

920 Created: 2021-11-20 Statistics

نه به حضور اجباری دانشگاه ها

5 Created: 2021-11-03 Statistics

درخواست نظرسنجی از اعضای هیئت علمی دانشکده توانبخشی

12 Created: 2021-10-23 Statistics

COVID Impact on 188 Visa holders – Request for further COVID Concessions

147 Created: 2021-10-17 Statistics

درخواست اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان بهداشت محیط ایران جهت ممنوعیت استخدام رشته های غیربهداشت محیطی در گروههای بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی کشور

332 Created: 2021-10-09 Statistics