Most recent petitions in Iran

  • Country: Iran
  • Language: English

برقراری حق تمام وقتی

11 Created: 2024-04-23 Statistics

فعال سیاسی بیژن مرادی در خطر دیپورت به ایران توسط دولت ترکیه است

476 Created: 2024-03-24 Statistics

Complaints from the BKEX exchange

1467 Created: 2023-11-03 Statistics

غزه در پناه رضا

10 Created: 2023-10-28 Statistics

IELTS Problems In IRAN

680 Created: 2023-08-05 Statistics

Stop the deportation and guarantee the protection of Alireza Hassan Beigi against a death sentence in Iran!

2460 Created: 2023-07-20 Statistics

Rafiq Salimi is in danger of execution

81 Created: 2023-05-09 Statistics

بیانیه شماره 2 مجمع هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با وقایع اخیر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

216 Created: 2022-11-19 Statistics

با هشتگ #با_کردستان_آزادی_ایران حملات موشکی و پهبادی سپاه تروریستی جمهوری اسلامی را محکوم کنیم. #ژینا_امینی #مهسا_امینی

65 Created: 2022-09-28 Statistics

انتخاب سرپرست کل کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11 Created: 2022-06-28 Statistics

اعتراض اعضای هیات علمی به تداوم برخوردهای ناصواب

159 Created: 2022-06-27 Statistics

فریادی که شنیده نشد

67 Created: 2022-06-09 Statistics

Free imprisoned trade unionists in Iran/طومار برای آزادی فعالین صنفی معلمی و کارگری در ایران

3203 Created: 2022-05-23 Statistics

PAYMENT ISSUE FOR QATAR WORLDCUP 2022

155 Created: 2022-05-14 Statistics

نامه درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست محترم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس

1037 Created: 2022-05-14 Statistics

اعتراض به سطح حقوقی اسفبار کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

11 Created: 2022-04-26 Statistics

درخواست اجرای آیین نامه تاسیس داروخانه

52 Created: 2022-04-21 Statistics

اعتراض به نامه غیر قانونی سازمان برنامه و بودجه

3135 Created: 2022-02-17 Statistics

Sydney 188 Applicants

72 Created: 2022-02-14 Statistics

شکایت به کمیته پیوند وزارت بهداشت

182 Created: 2022-02-01 Statistics