Most Popular Petitions

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Mecca Disaster فاجعه سرزمین منا

524538 Created: 2015-09-28 Statistics

Free iranian soldiers

395452 Created: 2014-03-07 Statistics

Social movement of Iranians کمپین مردمی ایرانیان برای جلوگیری از برداشت غیر قانونی اموال ملت ایران

89192 Created: 2016-05-16 Statistics

درخواست تغییر زمان آزمون های ارشد و دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشت1399

35732 Created: 2020-05-07 Statistics

Children For The Children کمپین کودکان برای کودکان

15585 Created: 2014-08-02 Statistics

perspolis refereeاعتراض به داوری ها علیه پرسپولیس

14188 Created: 2015-11-06 Statistics

FreeTaTaloo

10477 Created: 2016-08-24 Statistics

درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از مقام معظم رهبری

9322 Created: 2020-03-05 Statistics

Ardabil is waiting for the train...

5048 Created: 2016-09-08 Statistics

درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی فجایع حج ۹۴ (Multilingual)

4435 Created: 2017-01-06 Statistics

همسان سازی حقوق و تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی وزارت بهداشت و درمان کل کشور

4260 Created: 2020-03-02 Statistics

اعتراض به نامه غیر قانونی سازمان برنامه و بودجه

3135 Created: 2022-02-17 Statistics

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3430 Created: 2020-03-25 Statistics

دادخواهی مردمی برای نجات میراث فرهنگی ایران

3116 Created: 2020-02-03 Statistics

درخواست جامعه مامایی ایران در آستانه روز ماما

2869 Created: 2020-05-03 Statistics

نامه داروسازان کشور به وزیر محترم بهداشت در آستانه روز داروساز

2591 Created: 2015-08-21 Statistics

نامه بیش از یکصد تن از روسای انجمن‌های علمی گروه پزشکی به رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تشکیل سازمان طب اسلامی ـ ایرانی

2647 Created: 2021-03-22 Statistics

Free imprisoned trade unionists in Iran/طومار برای آزادی فعالین صنفی معلمی و کارگری در ایران

3203 Created: 2022-05-23 Statistics

Various Problems Of Booking Italian Embassy Appointments

2309 Created: 2020-09-03 Statistics

اعتراض اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به موارد شمول سقف حقوق و نحوه احتساب مالیات این اعضاء در لایحه بودجه 1401

2134 Created: 2022-02-01 Statistics