Most popular petitions in Iran in 2021

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از مقام معظم رهبری

Created: 2020-03-05 Statistics

نامه بیش از یکصد تن از روسای انجمن‌های علمی گروه پزشکی به رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تشکیل سازمان طب اسلامی ـ ایرانی

Created: 2021-03-22 Statistics

درخواست حمایت از وزیر محترم بهداشت برای پیگیری توقف اعطای شماره نظام پزشکی به فارغ التحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی

Created: 2021-01-18 Statistics

تقدیر اعضای هیات علمی علوم پایه از دکتر بهزاد مهکی

Created: 2021-01-21 Statistics

اعتراض اعضاء هیات علمی به ایجاد سقف برحقوق و مزایا

Created: 2021-11-20 Statistics

معرفی دکتر بهزاد مهکی

Created: 2021-07-09 Statistics

Various Problems Of Booking Italian Embassy Appointments For The Academic Year (2021-2022)

Created: 2021-08-18 Statistics

کاشان در آستانه فاجعه ای بزرگ-نامه سرگشاده جمعی از پزشکان، پرستاران و کادر درمان شهرستان کاشان و آران و بیدگل

Created: 2021-08-05 Statistics

تعهد منتخبین نظام پزشکی به آرا جامعه پزشکی

Created: 2021-08-03 Statistics

درخواست اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان بهداشت محیط ایران جهت ممنوعیت استخدام رشته های غیربهداشت محیطی در گروههای بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی کشور

Created: 2021-10-09 Statistics

درخواست حمایت وزیر از نیروهای جوان و مستعد و لغو افزایش سن بازنشستگی هیأت علمی غیر استاد تمام

Created: 2021-01-29 Statistics

اعتراض به شیوه نامه ازمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

Created: 2021-01-26 Statistics

اعتراض به شهریه

Created: 2021-01-21 Statistics

درخواست برای تسریع واکسیناسیون دانشجویان دندانپزشکی

Created: 2021-03-06 Statistics

درخواست تزریق واکسن کرونا به روانشناسان شاغل در مراکز درمان سوء‌ مصرف

Created: 2021-04-17 Statistics

COVID Impact on 188 Visa holders – Request for further COVID Concessions

Created: 2021-10-17 Statistics

منشی بخش پریو

Created: 2021-03-11 Statistics

نامه دستياران جراحى دهان، فك و صورت به انجمن جراحان دهان، فك و صورت

Created: 2021-06-25 Statistics

مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Created: 2021-05-30 Statistics

حمایت اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از استاد فرهیخته آقای پروفسور نورالدین نخستین انصاری

Created: 2021-02-17 Statistics