Most popular petitions in Iran in 2018

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

نامه به شورای محترم نگبهان در خصوص مستثنی شدن اعضاء هیات علمی و قضات از شمول سقف پاداش بازنشستگی و مالیات پلکاتی

Created: 2018-01-20 Statistics

اعتراض به مصوبه غیر قانونی کمیسیون تلفیق در خصوص عدم افزایش حقوق اعضاء هیأت علمی و درخواست مخالفت با آن در صحن علنی

Created: 2018-01-22 Statistics

اعتراض به مصوبه غیرقانونی24آبان1397شورایعالی سازمان نظام پزشکی

Created: 2018-11-19 Statistics

اعتراض به دستورالمعل ترویج زایمان طبیعی ۱۳۹۷

Created: 2018-04-24 Statistics

نامه انجمن متخصصان زنان به وزیر بهداشت در خصوص سونوگرافی

Created: 2018-03-03 Statistics

اعتراض جامعه دامپزشکی به پذیرش بی رویه دانشجو در دانشگاه ها

Created: 2018-10-23 Statistics

اعلام حمایت دانشجویان از اعمال دستور وزیر محترم بهداشت برای انتقال دانشکده ی مامایی به دانشکده ی پزشکی

Created: 2018-01-24 Statistics

اعلام حمایت جامعه مامائی از اعمال دستور وزیر محترم بهداشت برای انتقال گروه های مامایی به دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

Created: 2018-02-05 Statistics

اعتراض زنان ایرانی به جمع آوری دستگاه های سونوگرافی مطب های متخصصین زنان و ممنوع کردن خانم های دکتر در رابطه با انجام سونوگرافی برای بیماران زنان

Created: 2018-07-25 Statistics

نامه اعتراضی دستیاران رادیولوژی به دکتر فاضل

Created: 2018-02-18 Statistics

اجرایی شدن کاهش یکسال از زمان طرح برای دستیاران کودکان ورودی ۹۳ با توجه به سه ساله شدن مجدد دوره کودکان

Created: 2018-12-07 Statistics

نامه ی جمعی از متخصصین ترمیمی خطاب به جناب آقای دکتر حسن رزمی، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی

Created: 2018-02-07 Statistics

اعنراض به اختصاص سهميه ٥% از سهميه دانشگاه ها به فرزندان رزمندگان

Created: 2018-09-10 Statistics

درخواست ويرايش انتخاب رشته جهت ازمون دستياري پزشكي دوره چهل و پنجم

Created: 2018-07-28 Statistics

درخواست فعالان اجتماعی ایلام از رییس جمهور برای حمایت از مردم بی پناه عفرین

Created: 2018-03-20 Statistics

اعتراض به کم شدن زمان آموزشی درس مبانی اندو ۲

Created: 2018-09-02 Statistics

بازبینی در تعیین حد نصاب قبولی سهمیه های ایثارگران 25% و 5% در آزمون ورودی دانشگاه از 70% به حداقل 80% نمره آخرین فرد قبولی داوطلبان آزاد

Created: 2017-11-24 Statistics

R link limitation for iran

Created: 2018-01-29 Statistics

کمپین اعتراض به تصرف ظالمانه بخش هایی از خاک استان لرستان و چهار محال و بختیاری

Created: 2018-01-23 Statistics

درخواست رسیدگی به معوقات بیمه سلامت

Created: 2018-07-27 Statistics