Most popular petitions in Iran in 2022

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

اعتراض به نامه غیر قانونی سازمان برنامه و بودجه

Created: 2022-02-17 Statistics

Free imprisoned trade unionists in Iran/طومار برای آزادی فعالین صنفی معلمی و کارگری در ایران

Created: 2022-05-23 Statistics

اعتراض اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به موارد شمول سقف حقوق و نحوه احتساب مالیات این اعضاء در لایحه بودجه 1401

Created: 2022-02-01 Statistics

نامه درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست محترم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس

Created: 2022-05-14 Statistics

بیانیه شماره 2 مجمع هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با وقایع اخیر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Created: 2022-11-19 Statistics

شکایت به کمیته پیوند وزارت بهداشت

Created: 2022-02-01 Statistics

اعتراض اعضای هیات علمی به تداوم برخوردهای ناصواب

Created: 2022-06-27 Statistics

PAYMENT ISSUE FOR QATAR WORLDCUP 2022

Created: 2022-05-14 Statistics

درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از مقام معظم رهبری

Created: 2020-03-05 Statistics

فریادی که شنیده نشد

Created: 2022-06-09 Statistics

Sydney 188 Applicants

Created: 2022-02-14 Statistics

درخواست اجرای آیین نامه تاسیس داروخانه

Created: 2022-04-21 Statistics

Investigation and Prosecution of Those Individuals Responsible for Crimes Against Humanity

Created: 2021-09-29 Statistics

با هشتگ #با_کردستان_آزادی_ایران حملات موشکی و پهبادی سپاه تروریستی جمهوری اسلامی را محکوم کنیم. #ژینا_امینی #مهسا_امینی

Created: 2022-09-28 Statistics

انتخاب سرپرست کل کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Created: 2022-06-28 Statistics

اعتراض به سطح حقوقی اسفبار کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

Created: 2022-04-26 Statistics

آزمون کتبی گواهینامه رانندگی در آلمان، به زبان پارسی Die theoretische Führerscheinprüfung in der persischen Sprache (Farsi)

Created: 2020-05-09 Statistics

اعتراض اعضاء هیات علمی به ایجاد سقف برحقوق و مزایا

Created: 2021-11-20 Statistics

Request from international students of polimi

Created: 2022-01-21 Statistics

اعلام حمایت دانشجویان از اعمال دستور وزیر محترم بهداشت برای انتقال دانشکده ی مامایی به دانشکده ی پزشکی

Created: 2018-01-24 Statistics